Alle berichten met tag: Agressie 10 resultaten

Zoekresultaten

 • Wie gaat over agressie?

  In de strijd tegen ziekteverzuim onder personeel wil de schoolleiding adviezen van de arbodienst uitvoeren over de procedures rond agressie en geweld binnen de school. Moet de schoolleiding over deze aanpassing van het schoolveiligheidsplan instemming vragen aan de hele mr of alleen aan het personeelsdeel van de raad?

 • 'Hard bewijs dat zachte aanpak KV-team werkt'

  De eerste Kwaliteitsteams Veiligheid zijn nog niet uitgerukt naar de ‘probleemscholen' in de grote steden, of vanuit België hoorden we begin dit jaar al een parlementariër roepen: ‘goed idee, dat zouden wij ook moeten doen'. In november 2007 kondigde staatssecretaris Marja van Bijsterveldt de teams aan. Vlak voor de zomervakantie was het eerste team beschikbaar. Sinds september krijgen meer scholen ermee te maken. Wat strooit ‘Den Haag' nu weer uit over het onderwijs?

 • Een klap te ver

  Vechtende leerlingen, een docent komt tussenbeide en die krijgt van een van de twee klappen op het hoofd. Mag de school dan die ene leerling verwijderen?

 • Anti-pestbeleid

  De Stichting School & Veiligheid heeft een uitgebreide informatiefolder gemaakt over wettelijke verplichtingen rondom het anti-pestbeleid op scholen. Belangrijkste advies: zorg dat er twee verschillende mensen binnen school mee zijn belast.

 • Praat over veiligheid

  Wetten en reglementen bieden instrumenten genoeg voor schoolbesturen die maatregelen willen nemen tegen agressie en geweld. Toch komen schoolveiligheidsplannen maar moeizaam van de grond. Hoe kan dat?

 • Een geschil: je moet het maar durven

  Hoe kijken betrokkenen terug op een procedure bij de geschillencommissie in Utrecht? Kunnen de partijen daarna weer door één deur of zijn de verhoudingen helemaal verziekt? Dat was de kernvraag van het onderzoek dat de Stichting Onderwijsgeschillen dit jaar uit liet voeren door onderzoeksbureau Actis. Het leidde tot het rapport ‘Een geschil is geen ruzie': van twintig geschillen werd het verloop onder de loep genomen.

 • Let altijd op losse handjes

  Plannen en protocollen zijn slechts de eerste stap naar een effectieve aanpak van agressie en geweld op school. De mr moet opletten dat veiligheidsbeleid 
zich zo snel mogelijk verspreidt over de hele schoolbevolking: personeel, leerlingen, ouders en maatschappelijke partners.

 • Is een anti-pestco÷rdinator verplicht?

  Bij een ander schoolbestuur in onze gemeente wordt een anti-pestcoördinator aangesteld, hoorden wij van collega’s daar. Het zou gaan om een sinds kort wettelijk verplichte functie. Hoe zit dat precies?

 • Sociale veiligheid gaat over veel meer dan pesten

  Zonder een veilig schoolklimaat komt van goed onderwijs weinig terecht. Nieuwe wetgeving over het bevorderen van sociale veiligheid is een goede reden voor de mr om het beleid over agressie, intimidatie en pesten tegen het licht te houden en te zoeken naar verbeteringen.

 • Agressie en geweld: Een veilig gevoel is niet genoeg

  Als negen van de tien personeelsleden zich veilig of zeer veilig voelen op school, moet er dan iets gebeuren? Ja, want deze gunstige cijfers zijn voor een deel het resultaat van geluk en toeval: aan veiligheidsafspraken op scholen valt nog veel te verbeteren, blijkt uit recent onderzoek van de AOb. De medezeggenschapsraad kan het schoolveiligheidsplan niet links laten liggen en moet in actie komen als het document onder het stof is verscholen of zelfs helemaal niet bestaat.

Alle berichten met tag: Agressie 10 resultaten

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren