Alle berichten met tag: Naleving 22 resultaten

Zoekresultaten

 • Boete bij ontbreken medezeggenschapsraad

  Scholen die nog steeds geen medezeggenschapsraad hebben, lopen het risico daarvoor een boete te krijgen. Dat heeft voormalig staatssecretaris Sharon Dijksma gezegd. De Onderwijsinspectie zal controleren of scholen zich aan de wet medezeggenschap op scholen houden. Die schrijft voor dat álle scholen, ook reformatorische waar de mr gezien wordt als een aantasting van het door God gegeven gezag, een medezeggenschapsraad moeten hebben. Het ministerie schat nog enkele tientallen scholen in het primair en voortgezet onderwijs geen medezeggenschapsraad hebben. Meestal geven de scholen als reden aan dat ze geen leden voor de mr kunnen vinden.

 • Reden tot klagen? Op naar de inspectie!

  Met de invoering van de nieuwe wet op het onderwijstoezicht (juli 2012) is afgesproken dat de Inspectie van het Onderwijs vanaf nu toezicht houdt op de correcte uitvoering van de medezeggenschap op scholen, en dus op de uitvoering van de Wms.

 • Laat de tijd nooit de doorslag geven

  Praten is goed, maar wie lang blijft overleggen kan met lege handen komen te staan doordat intussen wettelijke termijnen zijn verstreken. Houd dat goed in de gaten, waarschuwt AOb-adviseur medezeggenschap Marcel Koning, want een recht kan na zes weken verspeeld zijn.

   

 • Nietigheid, het fluwelen breekijzer

  Een nieuw instrument in de Wet medezeggenschap op scholen geeft de mr extra gewicht als bestuur of directie een loopje nemen met medezeggenschap. Probeert de overlegpartner buiten het instemmingsrecht om een besluit te nemen, dan kan de mr voortaan nietigheid inroepen. Dat moet wel nauwkeurig en zorgvuldig gebeuren.

 • Als het bestuur mr-advies maar lastig vindt

  Wanneer het bevoegd gezag zo tevreden met zichzelf is dat het elk advies naast zich neerlegt of er zelfs helemaal niet meer om vraagt, kunnen de medezeggenschappers sinds kort effectievere maatregelen treffen om toch gehoord te worden.

 • Schoonheidsfoutjes

  Een openbaar schoolbestuur met 30.000 leerlingen onder zijn hoede is aangesloten bij een stedelijke federatie. Nieuwe federatierichtlijnen voor de plaatsing van leerlingen in het voortgezet onderwijs komen bij de gmr voor advies.

 • Goede medezeggenschap doe je zó!

  Het gaat, acht jaar na invoering van de Wms, best goed met de medezeggenschap op scholen, maar het kan natuurlijk altijd beter. Daarom hebben overkoepelende organisaties van ouders, leerlingen, werknemers, bestuurders en schoolleiders samen besloten om er nog even een schepje bovenop te doen.

 • Brave besturen

  De invoering van de nieuwe wet medezeggenschap op scholen verloopt relatief soepel en snel. Bijna driekwart van alle schoolbesturen heeft op tijd een nieuw voorstel voor een statuut of reglement aan de mr of gmr voorgelegd. Dat blijkt uit een eerste onderzoek van het ITS (Instituut voor Toegepaste Sociale wetenschappen) in Nijmegen. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het projectbureau WMS. "De besturen zijn erg braaf", constateert onderzoeker Frederik Smit van het ITS "want er staat wel in de wet dat het voor 1 mei 2007 moest, maar er was natuurlijk helemaal geen straf of sanctie als je het níet deed."

 • Illegaal in de mr, wat nu?

  Waar kunnen we de mr op pakken? Dat lijken schoolbestuurders zich soms af te vragen als een meningsverschil uitloopt op een zaak bij de geschillencommissie.

 • Alles samen is niet altijd logisch

  De bevlogenheid die velen in het onderwijs en de kinderopvang hebben, krijgt extra ruimte in integrale kindcentra. Hoe mooi dat ook is, de medezeggenschap hoort er ook een fatsoenlijke rol in te nemen, betoogt de AOb.

Alle berichten met tag: Naleving 22 resultaten

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren