Alle berichten met tag: Naleving 22 resultaten

Zoekresultaten

 • Baas in eigen beslotenheid

  De verhoudingen staan al een tijdje op scherp tussen het bestuur van het openbare basis­onderwijs en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Een discussie over een nieuw bestuursmodel voert de spanning verder op als de gmr-voorzitter tijdens een vergadering zeer kritisch spreekt over de instelling van een raad van toezicht. Onjuist en denigrerend, oordeelt de algemeen directeur en hij vraagt per e-mail aan de gmr om zich uit te spreken over de kwestie. Als dat niet gebeurt, herhaalt de directie de vraag, maar nu individueel aan de gmr-leden gericht met het verzoek afstand te nemen van de uitlatingen van hun voorzitter. Een dag later volgt nog een e-mail, vergezeld van een evaluatieformulier. Het bevoegd gezag wil graag weten hoe de gmr-leden denken over het functioneren van hun raad.

 • Hellend draagvlak voor de waarnemend directeur

  De zieke directeur van een basisschool blijkt niet meer terug te keren. Het bestuur stelt de mr voor om de waarnemer te houden, maar daar blijkt de medezeggenschapsraad het niet mee eens.

 • Inspectie wil contact met mr

  De onderwijsinspectie gaat vanaf volgend jaar standaard één keer per vier jaar in gesprek met de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad als onderdeel van het reguliere onderzoek naar de kwaliteit van een school. Coördinerend inspecteur Vic van den Broek d’Obrenan: “Je kunt dit zeker zien als waardering voor de rol van de mr. Goede tegenspraak is een belangrijk element bij goed bestuur.”

 • Niet sjoemelen met schooljaar

  Een van de laatste schermutselingen over het entreerecht, de bijna verdwenen cao-bepaling over indeling als docent LD in het voortgezet onderwijs voor iedereen die een jaar lang meer dan 50 procent van de werktijd in de bovenbouw lesgeeft.

 • Alles samen is niet altijd logisch

  De bevlogenheid die velen in het onderwijs en de kinderopvang hebben, krijgt extra ruimte in integrale kindcentra. Hoe mooi dat ook is, de medezeggenschap hoort er ook een fatsoenlijke rol in te nemen, betoogt de AOb.

 • Column Rob Luchsinger: Ken je plaats

  Ik ben bezig om een scholingsbijeenkomst voor te bereiden voor de mr waar ik de voorzitter van ben. Zo aan het begin van het schooljaar zie ik heel veel mooie perspectieven voor onze raad: deskundig, betrokken en proactief de kwaliteit van de scholengemeenschap mede verbeteren! Gelukkig heeft de mr een fatsoenlijk budget voor scholing, waarmee we goede trainers en docenten kunnen inhuren.

 • Lessen in eerlijke medezeggenschap

  Kees Evers (62) verloor zijn baan als gevolg van zijn activiteiten in de medezeggenschapsraad, wist via de rechter terug te keren en stelt zich wederom kandidaat voor de mr op zijn school. Opnieuw heeft hij een strijdbare agenda, want de zaken die hij in 2011 aan de orde stelde zijn nog niet veranderd. “Als iemand mij hindert door de regels te overtreden, word ik heel fel.”

 • Code helpt voor betere uitvoering medezeggenschap

  De meeste regels en wetten zijn duidelijk genoeg, maar bij de uitvoering hapert de medezeggenschap meer dan de deelnemers lief is. Ook de overheid wenst verbetering, zonder nog meer voorschriften uit te vaardigen. In de Code goede medezeggenschap geven de samenwerkende onderwijsorganisaties 21 praktische aanwijzingen.

 • Medezeggenschapsraad krijgt scherpere tanden

  Elke medezeggenschapsraad krijgt binnenkort recht op een advocaat zonder discussie vooraf met het bestuur. De mr kan een bestuursbesluit zelf nietig verklaren als de verplichte instemming niet is verleend of is gevraagd. En als een bestuur zich van de medezeggenschap helemaal niets aantrekt, kan de Landelijke Geschillencommissie WMS uitspraken doen om de naleving van de wet af te dwingen

 • Governancecodes zetten mr in de kou

  De werkgeversbelofte om het belang van medezeggenschap te verankeren in bestuurscodes voor het primair en voortgezet onderwijs is niet veel waard gebleken, constateert AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen. “Ondanks alle politieke aandacht en geld van de overheid willen de po-raad en de vo-raad hun leden niets voorschrijven over versterking van de medezeggenschap.”

Alle berichten met tag: Naleving 22 resultaten

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren