Alle berichten met tag: Ondernemingskamer 15 resultaten

Zoekresultaten

 • Willem Hein Hogerzeil: ‘Mr begint met achterstand’

  Willem Hein Hogerzeil, medezeggenschapsjurist, incasseerde onlangs twee nederlagen in hoger beroep bij de Ondernemingskamer. Spijtig, maar zowel de advocaat als mr-leden kunnen er volgens hem iets van leren. En misschien de rechter ook wel.

 • 'Uit de mr en dan weer erin: dat zou vreemd zijn'

  "U hoeft ons niet de gang op te sturen voor overleg", grapt advocaat Kees Verhaart van het college van bestuur van het Vechtdal College bij de start van het hoger beroep tegen de mr van de school, donderdag 12 januari. Over de vraag of de zittingstermijn van mr-leden beperkt mag worden is immers geen compromis te bereiken, weet iedereen in de zittingzaal van de Ondernemingskamer bij het gerechtshof in Amsterdam: het antwoord is ja of nee, en daartussen ligt geen alternatief dat beide partijen 'een beetje tevreden' zou kunnen stellen.

 • Ondernemingskamer: beperken zittingstermijn mr mag wel van de wet

  De zittingstermijn van mr-leden mag via het reglement worden beperkt, oordeelt de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam. Het is niet in strijd met de wet om zo vervanging van mr-leden na bijvoorbeeld drie zittingstermijnen af te dwingen.

 • Fusiezeggenschap Mids de Marren bij hoogste mr-rechter

  Wie heeft er medezeggenschap over de fusie van een basisschool: de mr van de school in kwestie, omdat uit de wet blijkt dat een fusiebesluit ter instemming aan de betrokken mr moet worden voorgelegd? Of kan die stap worden overgeslagen als het fusiebesluit voortvloeit uit ‘breder integraal krimpbeleid’ waarmee de gmr in een eerder stadium al heeft mee ingestemd?

 • Hoger beroep om afwijzen fusie

  In de zuidwesthoek van Friesland vecht de mr van basisschool Mids de Marren (Gaastmeer) al jaren voor het voortbestaan van de dorpsschool, die momenteel 23 leerlingen telt.

 • Onnodige mr-frustraties door slordigheden in wet

  Het wetgevingsgebouw van de medezeggenschap in het onderwijs kampt met een lekke dakgoot, scheve ramen en doodlopende gangen. Het is niet vreemd dat sommige mr-leden gefrustreerd afhaken. Ook besturen lijden onder deze situatie, benadrukt Kees Jansen in een toelichting op zijn masterscriptie Beknot recht.

 • Rechter weigert knoop door te hakken over mr-kosten

  Als de medezeggenschapsraad merkt dat het bestuur of de directie wettelijke verplichtingen aan zijn laars lapt, kan de mr als uiterste middel naar de rechter om zijn gelijk te halen. Dat is niet louter theorie, merkte een raad die in een slepend conflict raakte over het ontslag van een directeur en de bijkomende juridische kosten niet volledig mocht declareren. Het rechterlijke vonnis over deze kwestie zorgt helaas niet voor volledige opheldering.

 • Ten strijde voor de gmr

  Ophef en rumoer rond Het Stedelijk Lyceum in Enschede, waar een conflict tussen gmr-leden en bestuurder Peter Nieuwstraten al meerdere juridische procedures heeft veroorzaakt. Onlangs was de beurt aan de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam.

 • Onderzoek: Wet knelt als het lastig word

  Op de medezeggenschap in het primair en voortgezet onderwijs valt meestal weinig aan te merken, totdat er iets grondig mis dreigt te gaan. Dan durven medezeggenschapsraden de strijd vaak niet aan en zijn de juridische instrumenten lastig te hanteren, blijkt uit de recent verschenen evaluatie van de Wet medezeggenschap op scholen. Bij driekwart van de medezeggenschapsraden is het recht op juridische bijstand niet geregeld.

 • Joke Sperling ontsluiert mysteries van de Wms

  De wet medezeggenschap op scholen is een ingewikkelde wet, vindt juriste Joke Sperling. Daarom schreef ze het onlangs verschenen ‘De Wet medezeggenschap op scholen toegelicht', maar ingewikkeld blijft het: "Ik ben inmiddels een expert, maar moet toch ook nog vaak de wet en de memorie van toelichting erbij pakken om iets na te zoeken. Hoe doen leerkrachten en ouders dat?"

Alle berichten met tag: Ondernemingskamer 15 resultaten

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren