Alle berichten met tag: Ondersteuningsplan 19 resultaten

Zoekresultaten

 • Vaag ondersteuningsplan moet beter

  De ondersteuningsplanraad van een samenwerkingsverband voor passend basisonderwijs heeft na veelvuldig overleg niet ingestemd met het eerste ondersteuningsplan, wat voor het bestuur reden is om naar de geschillencommissie te stappen.

 • Laat de opr niet verzuipen

  Drie jaar na de invoering van passend onderwijs blijkt de medezeggenschap nog erg wankel. Vooral het fenomeen opr leidt een moeizaam bestaan.

 • Op naar een betere opr

  De ondersteuningsplanraden kwamen bijna vier jaar geleden in een soort snelkookpan tot stand. Parallel aan de invoering van passend onderwijs moest elk van de 152 samenwerkingsverbanden een ondersteuningsplan schrijven, diende er voor elk swv een ondersteuningsplanraad te komen en die splinternieuwe opr moest dat ondersteuningsplan liefst ook zo snel mogelijk goedkeuren. De opr maakte dus een vliegende start en dat is eigenlijk best 'een ingewikkeld dingetje' gebleken, zegt onderzoeker Joost Vreuls.

 • Column Rob Luchsinger: Het verschil

  Waar zit hem het verschil nou in, vroeg ik me laatst af. Soms lossen moeilijke mr-zaken zich bijna vanzelf op en op andere momenten lijken kleinigheden tot onoverkomelijke bezwaren te leiden.

 • Hulp voor ondersteuningsplanraden

  Als het goed is hebben alle samenwerkingsverbanden passend onderwijs inmiddels ondersteuningsplanraden, die instemming hebben verleend aan het ondersteuningsplan.

 • 'Formuleer duidelijke criteria voor toelating leerling'

  Medezeggenschap op een rijdende trein die voor het eerst voortraast over een nieuw traject, dat valt niet mee. Het Steunpunt Medezeggenschap Passend Onderwijs weet er inmiddels alles van, vertelt Marieke Boon.

 • Wacht niet af, stel vragen over passend onderwijs!

  Veel ondersteuningsplannen zijn inmiddels goedgekeurd door de ondersteuningsplanraad, de trein van passend onderwijs dendert door. "Maar eigenlijk kan niemand zeggen hoe het na 1 augustus precies uit gaat pakken", merkt Eugenie Stolk, rayonbestuurder noord van de AOb. Vragen, vragen, vragen, is haar advies.

 • 'Vernieuw elk jaar het ondersteuningsplan'

  Om de vier jaar het ondersteuningsplan bijwerken? Absurd, vindt het Samenwerkingsverband Zuid Kennemerland. “Dan ben je er niet serieus mee bezig. Laat de ondersteuningplanraad er gewoon elk jaar over spreken en stel het ook elk jaar bij. Je moet als opr meer kunnen doen dan een keer per vier jaar dat papier goedkeuren.”

 • Het kronkelige pad naar een ondersteuningsplanraad

  Passend onderwijs krijgt langzamerhand vorm. Overal in het land zijn nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan. Er liggen intentieverklaringen en koersplannen op tafel, klankbordgroepen overdenken de vraag wie er straks in de ondersteuningsplanraad moet zitten. InfoMR peilde de stand van zaken bij twee gmr-leden.

 • 'Niets af te dwingen, over tot de orde van de dag'

  De wet van de remmende voorsprong lijkt zijn tol te eisen in het Gooi, waar schoolbesturen al jaren samenwerken in de coöperatie Qinas om het zorgaanbod op elkaar af te stemmen. Nu deze groep zich om moet vormen tot een samenwerkingsverband passend onderwijs zit de vaart er niet echt in, blijkt uit een gesprekje tijdens het WMS-congres met Eric Bor, gmr-lid bij de Stichting Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs in het Gooi.

Alle berichten met tag: Ondersteuningsplan 19 resultaten

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren