Alle berichten met tag: Onderwijstijd 18 resultaten

Zoekresultaten

 • Oud besluit alsnog aan te vechten?

  De onderwijstijd op onze school is vorig jaar veranderd in een periode dat we geen functionerende medezeggenschapsraad hadden. Later zijn er verkiezingen uitgeschreven en onze nieuwe mr wil het genomen besluit alsnog aanvechten. Wat kunnen we doen?

 • Hoe vrij is onderwijsvrij?

  Op onze school voeren we vijf keer per jaar een persoonlijk ontwikkelingsgesprek met de leerlingen. Dat is een taak voor de mentor en die spreekt elke leerling 30 minuten. Deze dagen zijn zo in een roostervoorstel verwerkt dat de leerling de rest van de dag geen les heeft. Mag de school dit rekenen als onderwijstijd en kan het dan als een halve lesdag tellen? Onze directie sprokkelt met deze halfjes een deel van voorgeschreven onderwijsvrije dagen per leerling bij elkaar en wil dit na na de zomervakantie invoeren.

 • Veel vrij bij suikerfeest

  Vrij geven voor het suikerfeest en het offerfeest: veel scholen denken er elk jaar weer over, omdat een groot deel van hun leerlingen die islamitische feesten uitgebreid viert, en tijdens die dagen tóch niet op school komt. Net voor het verschijnen van dit nummer was het weer suikerfeest, het einde van de jaarlijkse vastenmaand ramadan.

 • Marges rond de meivakantie

  Twee weken meivakantie, dat staat hoog op de verlanglijst van ouders van een school voor kinderen met beperkingen.

 • Niemand ontkomt aan het transitieplan

  Minder bemoeizucht van het rijk, meer ruimte voor professionele keuzes: veranderingen in de wetgeving over onderwijstijd bieden kansen voor kwaliteitsverbetering én aanpak van te hoge werkdruk. Alles komt samen in het transitieplan dat elke school moet maken. De medezeggenschapsraad heeft hier een dikke vinger in de pap.

 • Onderwijstijd: grijp de kansen

  De politieke bemoeienis met onderwijstijd in het voortgezet onderwijs is geen reden om overstuur te raken. Breng de discussie verder dan gecijfer over 1040 uur, 190 dagen en 38 weken, bepleit AOb-trainer Willem Debets. De medezeggenschapsregels over onderwijstijd zijn een unieke kans om bij te dragen aan meer kwaliteit door inhoudelijke gesprekken tussen personeel, ouders en leerlingen.

 • Meer lesgeven wettelijk verplicht?

  Vanwege de verplichte onderwijstijd in het voortgezet onderwijs wil de directie aan docenten meer lessen opdragen, echter zonder dit als wijziging van het taakbeleid aan de pmr ter instemming voor te leggen. Volgens de rector is 1040 lesuren inroosteren wettelijk verplicht, en wet gaat boven cao.

 • School dicht tijdens Suikerfeest

  De medezeggenschapsraad van het Brabantse ROC De Leijgraaf (Oss, Uden, Veghel) is niet onverdeeld enthousiast, maar toch heeft de raad ingestemd om op het eerstvolgende islamitische Suikerfeest en het Offerfeest de schooldeuren te sluiten. Om toch aan het voorgeschreven minimaal aantal contacturen te kunnen voldoen, is de school van plan om de volgende zomervakantie twee dagen later te laten beginnen.

 • Instemmen is moeilijk zonder uitleg

  Team akkoord, wet correct toegepast? Klaar, dacht een schoolbestuur dat de onderwijstijd terugdraaide tot iets boven het wettelijke minimum om een eind te maken aan rommelige ADV-regelingen en onvoorspelbare roosters. Maar de oudergeleding van de mr kwam in verzet: hoezo leren onze kinderen meer als ze minder uren in de klas zitten?

 • Mr bepaalt wat 'ophokken' is

  De commissie onderwijstijd, die zich eind vorig jaar boog over het verplichte aantal van 1040 lesuren, vindt dat de medezeggenschapsraad op iedere school een grote rol heeft bij het vaststellen van wat er precies onder lestijd moet worden verstaan, en wat niet.

Alle berichten met tag: Onderwijstijd 18 resultaten

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren