Alle berichten met tag: Passend onderwijs 64 resultaten

Zoekresultaten

 • ‘De ondersteuningsroute moet goed geplaveid zijn’

  Passend onderwijs een flop? Niet bij voorloper Utrecht, zegt Ank Jeurissen, directeur van het samenwerkingsverband SterkVO. Zorgleerlingen blijven vaker op school, het aantal thuiszitters is meer dan gehalveerd. De crux: “Onze netwerkcultuur. We zoeken elkaar op en we geven niet op.”

 • Vijf vragen aan: Carola van der Schrier

  Ze werkt als intern begeleider in het speciaal onderwijs op de Van Voorthuijsenschool (zmlk) in Haarlem en Hoofddorp. Daarnaast zit Carola van der Schrier in de gmr van de overkoepelende Stichting Spaarnesant en is ze voorzitter van de ondersteuningsplanraad van het samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland.

 • Lijsten invullen aub!

  Nieuwe wetten, nieuwe onderzoeken, nieuwe evaluatiecommissies. De Evaluatie- en adviescommissie Passend onderwijs (ECPO) laat diverse onderzoeken doen om alle gegevens en cijfers rondom passend onderwijs goed in beeld te krijgen. De eerste (digitale) exemplaren moe- ten inmiddels binnen zijn bij de toekomstige samenwerkingsverbanden.

 • Veel belangstelling voor WMS-congres

  De belangstelling voor het jaarlijkse WMS-congres groeit: dit jaar waren de 350 plaatsen voor het congres in Ede snel volgeboekt en was er voor bijna 100 geïnteresseerden geen plek. Daarom zullen een aantal zeer populaire en goed beoordeelde workshops komend voorjaar nog eens worden aangeboden.

 • Leerkrachten ongerust over passend onderwijs

  Veel ouders en leerkrachten hebben nog geen flauw idee met welke veranderingen ze te maken krijgen als per 1 augustus 2014 passend onderwijs wordt ingevoerd. Het wordt hoog tijd dat daar duidelijkheid over komt, want januari 2014 zijn er in het voortgezet onderwijs bijvoorbeeld open dagen, en ouders hebben er recht op om te weten wat ze van een school kunnen verwachten als hun kind extra ondersteuning nodig heeft.

 • Eén SWV voor de hele provincie

  Hoe krijgt passend onderwijs vorm? In Friesland heeft het ‘SWV PO Fryslan i.o.’ samen met de Vereniging Openbaar Onderwijs een nieuwe website gemaakt, waarop veel informatie bij elkaar is gebracht.

 • Geen sluiproute via de gmr

  Als het uitbesteden van logopedie op een school voor speciaal basisonderwijs op verzet stuit van de medezeggenschapsraad, probeert het bevoegd gezag de maatregel op een andere manier te verwezenlijken. Namelijk door de functie te schrappen in het bestuursformatieplan voor de hele organisatie van twaalf scholen en hiervoor de vereiste instemming te vragen aan de personeelsgeleding van de gmr.

 • Op naar een betere opr

  De ondersteuningsplanraden kwamen bijna vier jaar geleden in een soort snelkookpan tot stand. Parallel aan de invoering van passend onderwijs moest elk van de 152 samenwerkingsverbanden een ondersteuningsplan schrijven, diende er voor elk swv een ondersteuningsplanraad te komen en die splinternieuwe opr moest dat ondersteuningsplan liefst ook zo snel mogelijk goedkeuren. De opr maakte dus een vliegende start en dat is eigenlijk best 'een ingewikkeld dingetje' gebleken, zegt onderzoeker Joost Vreuls.

 • Ongelijke ondersteuning

  Er is veel te veel onduidelijk rond de besteding van het geld voor passend onderwijs, zegt Cornee Hoogerwerf, beleidsmedewerker bij de Algemene Onderwijsbond. “Er zijn grote verschillen tussen de verschillende samenwerkingsverbanden. Een kind met dezelfde ondersteuningsbehoefte kan in het ene swv beduidend meer geld voor ondersteuning krijgen dan bij een ander swv. Die kansenongelijkheid, dat kan echt niet.”

 • Pionier Ambelt gaat passend 'inwonen' bij reguliere scholen

  Blijven krimpen als instelling voor voortgezet speciaal onderwijs en de leerlingen steeds verder laten reizen naar steeds minder locaties of een radicaal andere keuze maken? Bij de Ambelt in Oost-Nederland zit de gmr middenin de uitvoering van een scenario met grote gevolgen.

Alle berichten met tag: Passend onderwijs 64 resultaten

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren