Alle berichten met tag: Passend onderwijs 61 resultaten

Zoekresultaten

 • Leerkrachten ongerust over passend onderwijs

  Veel ouders en leerkrachten hebben nog geen flauw idee met welke veranderingen ze te maken krijgen als per 1 augustus 2014 passend onderwijs wordt ingevoerd. Het wordt hoog tijd dat daar duidelijkheid over komt, want januari 2014 zijn er in het voortgezet onderwijs bijvoorbeeld open dagen, en ouders hebben er recht op om te weten wat ze van een school kunnen verwachten als hun kind extra ondersteuning nodig heeft.

 • Veel belangstelling voor WMS-congres

  De belangstelling voor het jaarlijkse WMS-congres groeit: dit jaar waren de 350 plaatsen voor het congres in Ede snel volgeboekt en was er voor bijna 100 geïnteresseerden geen plek. Daarom zullen een aantal zeer populaire en goed beoordeelde workshops komend voorjaar nog eens worden aangeboden.

 • Lijsten invullen aub!

  Nieuwe wetten, nieuwe onderzoeken, nieuwe evaluatiecommissies. De Evaluatie- en adviescommissie Passend onderwijs (ECPO) laat diverse onderzoeken doen om alle gegevens en cijfers rondom passend onderwijs goed in beeld te krijgen. De eerste (digitale) exemplaren moe- ten inmiddels binnen zijn bij de toekomstige samenwerkingsverbanden.

 • Eén SWV voor de hele provincie

  Hoe krijgt passend onderwijs vorm? In Friesland heeft het ‘SWV PO Fryslan i.o.’ samen met de Vereniging Openbaar Onderwijs een nieuwe website gemaakt, waarop veel informatie bij elkaar is gebracht.

 • Vijf vragen aan: Carola van der Schrier

  Ze werkt als intern begeleider in het speciaal onderwijs op de Van Voorthuijsenschool (zmlk) in Haarlem en Hoofddorp. Daarnaast zit Carola van der Schrier in de gmr van de overkoepelende Stichting Spaarnesant en is ze voorzitter van de ondersteuningsplanraad van het samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland.

 • Op naar een betere opr

  De ondersteuningsplanraden kwamen bijna vier jaar geleden in een soort snelkookpan tot stand. Parallel aan de invoering van passend onderwijs moest elk van de 152 samenwerkingsverbanden een ondersteuningsplan schrijven, diende er voor elk swv een ondersteuningsplanraad te komen en die splinternieuwe opr moest dat ondersteuningsplan liefst ook zo snel mogelijk goedkeuren. De opr maakte dus een vliegende start en dat is eigenlijk best 'een ingewikkeld dingetje' gebleken, zegt onderzoeker Joost Vreuls.

 • Geen sluiproute via de gmr

  Als het uitbesteden van logopedie op een school voor speciaal basisonderwijs op verzet stuit van de medezeggenschapsraad, probeert het bevoegd gezag de maatregel op een andere manier te verwezenlijken. Namelijk door de functie te schrappen in het bestuursformatieplan voor de hele organisatie van twaalf scholen en hiervoor de vereiste instemming te vragen aan de personeelsgeleding van de gmr.

 • Oproep: Zoek het geld voor passend onderwijs!

  Bijna twee jaar na de invoering van passend onderwijs is één ding afschuwelijk duidelijk: het geld komt niet op de goede plek. De AOb roept iedereen op mee te zoeken waar de budgetten dan wel blijven.

 • De Waterlelie: 'Bewust je thema's kiezen'

  Ze zetten als mr flinke stappen voorwaarts, vinden de drie leden die samen de personeelsgeleding vormen van de mr van De Waterlelie. “We streven ernaar om proactief te zijn. Zodat we in een vroeg stadium bij het proces betrokken zijn. Dat is het mooiste.”

 • Pillen en prikken

  Is het normaal om een zieke leerling een paracetamol te geven? Ben je als docent verplicht om een leerling z’n adhd-medicijnen te verstrekken?

Alle berichten met tag: Passend onderwijs 61 resultaten

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren