Alle berichten met tag: Personeelsbeleid 48 resultaten

Zoekresultaten

 • Personeelsbeleid: Denk door over doorwerken

  Doorwerken tot je 67ste? Dan moet het werk wel leuk zijn en voldoening geven. Het onderwijs kent met de zorg al jarenlang het hoogste ziekteverzuim. Hoe staat jouw school ervoor? Hoe zit het met het werkplezier van je collega’s? De mr kan het onderwerp hoog op de agenda zetten en dat is nodig ook.

 • Mr steunt verliefde juf

  De ouders uit de mr van basisschool De Wegwijzer in het Brabantse dorp Lepelstraat zijn samen met andere ouders een actie begonnen ter ondersteuning van een leerkracht die gedwongen is overgeplaatst.

 • Parttimer de dupe?

  Tot nog toe konden we fiscaal gunstig geld terugkrijgen als we een iPad of een camera aanschaften voor het werk, maar die regeling werd weinig gebruikt. Ons bestuur vraagt nu advies over een nieuwe regeling waarbij parttimers er flink op achteruitgaan. Geldt daar geen instemmingsrecht?

 • Bespreek de nieuwe werkkostenregeling

  Per 1 januari 2015 is de werkkostenregeling van kracht. Die vervangt allerlei verschillende regelingen waarbij werkgevers belastingvrij vergoedingen en verstrekkingen konden geven aan werknemers, denk aan een telefoon, iPad, fiets en dergelijke.

   

 • Werknemersenquête op naam?

  Onze directie is van plan een personeelsenquête te houden die de deelnemers op naam moeten invullen. Wij zijn het daar helemaal niet mee eens. Hoe kunnen we de directie van dit plan af brengen?

 • Geen uitstel bij vakantie

  Directeur geschorst, mr op de barricade want die had volgens de leden eerst advies moeten geven gezien de gevolgen voor de taakverdeling binnen de schoolleiding. Maar kalmpjes aan, want de schorsing treedt pal voor de zomervakantie in werking en er is geen tijd meer om onderling te overleggen over het indienen van een geschil.

 • Tel de handicaps

  Hoeveel arbeidsgehandicapten zijn er bij uw organisatie in dienst? De belofte in de Banenafspraak, onderdeel van de Participatiewet, is dat bij zowel overheid als onderwijs 1,93 procent van alle verloonde uren ingevuld moet worden door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

 • Krimp: ‘Het vraagt wat lef, maar informeer hoe het zit’

  De teruglopende leerlingaantallen in het voortgezet onderwijs leiden tot ingrijpende maatregelen op scholen. Zorg als mr dat je vanaf het begin meepraat en onderzoek meerdere scenario’s, adviseert de AOb.

 • Vertrouwen verdampt bij vacature

  De teamleider werkt al ruim vijftien jaar voor de school voor speciaal basis en voortgezet onderwijs, in diverse functies. De vacature voor de nieuwe functie schooldirecteur ziet zij als de opvolger van haar huidige baan. De bovenschoolse directeur Onderwijs denkt daar heel anders over: die laat de vrouw weten dat zij in geen geval zal worden benoemd, vanwege geschaad vertrouwen. Ze solliciteert toch en spreekt met de adviescommissie, waarin een mr-lid zitting heeft. Enkele dagen later volgt het telefoontje van het management: de baan gaat naar een ander.

 • Is taakbeleid privé?

  De oudergeleding van onze mr vraagt inzicht in het taakbeleid, dat per leerkracht is vastgelegd in een digitaal systeem. De directeur wil alleen uitleg geven over de manier waarop afspraken met leerkrachten tot stand komen, omdat individuele afspraken persoonlijke gegevens zijn. Wat mag er wel en niet met de mr gedeeld worden?

Alle berichten met tag: Personeelsbeleid 48 resultaten

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren