Alle berichten met tag: Taakbeleid 53 resultaten

Zoekresultaten

 • Taakbeleid terug bij af?

  Basisscholen waar het overlegmodel voor taakbeleid geldt, moeten dat besluit elke drie jaar herbevestigen. Is dat niet gebeurd? Dan geldt vanaf augustus weer het basismodel.

 • Minder lessen?

  Aan het voorzitterschap van onze mr mag ik de 250 uur besteden die genoemd staan in de cao voortgezet onderwijs. Gaan deze uren af van mijn lestaken?

 • Taakbeleid: praten en blijven rekenen

  Taken schrappen? Dat is vrijwel onbespreekbaar in het voortgezet onderwijs. En dus gaat het bij taakbeleid over afwaarderen, herverdelen en een kleinere opslagfactor, merkt AOb-rayonbestuurder Jan Menger. Daar komt narigheid van, waarschuwt hij.

 • Hoe tellen we niet-stemmers?

  We gaan binnenkort stemmen over het overlegmodel voor taakbeleid. Volgens de directie tellen onthoudingen, blanco stemmen en afwezigen mee als voorstanders, onder het motto: wie zwijgt stemt toe. Is dat juist?

 • Hé, het heet overlegmodel

  Basismodel of overlegmodel voor het taakbeleid, er valt weer wat te kiezen voor teams in het primair onderwijs met het oog op het volgende schooljaar.

 • Taakbeleid: altijd op de kleintjes letten

  Als we maar een klein beetje veranderen aan het systeem van het taakbeleid, dan hoeven we daar toch zeker niet de zwaarste procedures op los te laten? Deze redenering van een vo-school- bestuur met vier vestigingen viel in de smaak
  bij de centrale medezeggenschapsraad. De cmr ging akkoord met het idee om het taakbeleid op hoofdlijnen in te vullen.

 • Is het beleid of uitvoering?

  De schoolleiding en onze mr hebben al jaren discussies over de vraag tot op welk niveau de mr zich mag bezighouden met het taakbeleid. De directeur stelt dat aanpassing van de concrete verdeling in uren niet meer is dan een technische wijziging waarover de mr geen instemmingsrecht heeft. We praten er wel elke keer over. Is dat juist?

 • Taakbeleid: het gaat om eerlijk delen

  Schoolbestuur en medezeggenschapsraad kunnen gemakkelijk in de loopgraven belanden over het taakbeleid nu de cao meer ruimte geeft voor onderlinge afspraken. Die treden pas in werking als tweederde van de leerkrachten én de personeelsgeleding in de mr akkoord gaan. Een blokkade is makkelijk gelegd en zonder overtuigend verhaal blijft alles bij het oude, inclusief het aanhoudende schaafgeluid van bezuinigingen. En dat is jammer, vindt AOb-trainer Willem Debets: "Je hebt samen problemen, denk er dan ook samen over na."

 • Ja, medezeggenschap kost tijd en geld

  Moet dat nou, zeven voorzitters en secretarissen die allemaal uren kwijt zijn aan medezeggenschap? Op een combinatie van zes scholen voor voortgezet onderwijs plus een centraal bureau ziet de leiding met lede ogen hoeveel tijd er in medezeggenschap gaat zitten. De zes hebben allemaal een vestigingsmedezeggenschapsraad, wat in feite een deelraad is. Deze scholen delen namelijk een BRIN-nummer en formeel gezien hebben zij dus slechts één medezeggenschapsraad, de centrale. Maar in de praktijk is dat niet meer dan een andere naam voor een soort gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.

 • Grotere groepen?

  In de schoolgids staat een gemiddelde groepsgrootte van 25. Nu wil onze nieuwe directie er 30 van maken met uitloop tot 32. Wat kunnen wij doen?

Alle berichten met tag: Taakbeleid 53 resultaten

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren