Alle berichten met tag: Begroting 6 resultaten

Zoekresultaten

 • Geen smoesjes, te laat is te laat

  Het jaar is al zeven weken oud als de medezeggenschapsraad van een christelijke scholengemeenschap met vier locaties de begroting voor 2014 op de agenda aantreft, inclusief de meerjarenbegroting tot en met 2016. De adviesaanvraag is dus rijkelijk laat en het document blijkt al voorzien van goedkeuring door de raad van toezicht.

 • Angst voor cijfers slaat nergens op

  Bij bijna alle medezeggenschapsraden staat in het najaar instemming met de begroting van school op de agenda. Iedereen weet dat het komt, toch is er vaak (te) weinig tijd om hier goed naar te kijken, merkt Arnold van Horssen, financieel trainer van de afdeling scholing van de AOb.

 • Mari-Anne Marijnissen: 'Die begroting heb ik liever niet onder mijn neus'

  Ze zit in de gemeenteraad voor de SP, staat voor de klas (groep 1 en 2), is lid van de medezeggenschapsraad op ‘haar' school: de Sterrebos in Oss. Mari-Anne Marijnissen over snoep op school, het nut van de Wehkampgids in de klas en ook (een beetje) over echtgenoot Jan.

 • Geschoolde gmr kan begroting aan

  Een onleesbare begroting, daar kun je als schoolbestuur niet mee aankomen anno 2007. De CVO Groep in Driebergen, bestaande uit vijf scholen voor christelijk voortgezet onderwijs van praktijkonderwijs tot en met gymnasium, kreeg dan ook de gmr achter zich aan toen er toch zo'n ontoegankelijk document ter advies op tafel lag.

 • Extra mr-bevoegdheden vallen niet overal goed

  Het zat al jaren in de pen, maar nu heeft minister Slob toch een grote stap gezet die medezeggenschapsraden op termijn meer zeggenschap geeft op de begroting van hun school. Per 1-1-2021 wordt de Wet medezeggenschap op scholen wat hem betreft aangepast en heeft elke mr vanaf dat moment wettelijk instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting. Tot op heden heeft de mr adviesrecht op dat punt.

 • Begroting afgekeurd, directie zet toch door

  Onze mr heeft een positief advies over de begroting geweigerd, maar de directie voert haar plannen toch gewoon uit. In onze volgende vergadering moeten we het formatieplan en de lessentabel bespreken die gemaakt zijn op basis van de door ons afgekeurde begroting. Wat is onze bewegingsruimte?

Alle berichten met tag: Begroting 6 resultaten

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren