Alle berichten met tag: Begroting 14 resultaten

Zoekresultaten

 • Nieuw: de prestatiebox

  Begin 2012 is de zogeheten prestatiebox ingevoerd voor het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs.

 • Geen smoesjes, te laat is te laat

  Het jaar is al zeven weken oud als de medezeggenschapsraad van een christelijke scholengemeenschap met vier locaties de begroting voor 2014 op de agenda aantreft, inclusief de meerjarenbegroting tot en met 2016. De adviesaanvraag is dus rijkelijk laat en het document blijkt al voorzien van goedkeuring door de raad van toezicht.

 • Houd de bazen bij de les

  De manager verovert terrein in het primair onderwijs: professionele bestuurders krijgen de leiding over soms wel tientallen basisscholen. Bij hun verantwoordelijkheid hoort een passend salaris, maar hoe ver mag dat afwijken van de beloning voor onderwijzend personeel? En hoe pakt de mr het aan als de bestuurder en zijn Raad van Toezicht onder het motto ‘marktconform' de euro's te gretig laten rollen?

 • Begroting: Stop het schuiven met personeelsgeld

  De schoolbegroting komt weer op tafel bij de medezeggenschapsraad, inclusief zorgelijke teksten over dreigende tekorten en een moeilijke toekomst. Veel bestuurders schuiven dan met een bedrukte blik geld uit het personeelsbudget naar andere zaken. Wees niet te meegaand, drukt de AOb mr-leden op het hart: op termijn kost zo'n operatie arbeidsplaatsen en dan neemt de werkdruk nog verder toe.

 • Mari-Anne Marijnissen: 'Die begroting heb ik liever niet onder mijn neus'

  Ze zit in de gemeenteraad voor de SP, staat voor de klas (groep 1 en 2), is lid van de medezeggenschapsraad op ‘haar' school: de Sterrebos in Oss. Mari-Anne Marijnissen over snoep op school, het nut van de Wehkampgids in de klas en ook (een beetje) over echtgenoot Jan.

 • Geschoolde gmr kan begroting aan

  Een onleesbare begroting, daar kun je als schoolbestuur niet mee aankomen anno 2007. De CVO Groep in Driebergen, bestaande uit vijf scholen voor christelijk voortgezet onderwijs van praktijkonderwijs tot en met gymnasium, kreeg dan ook de gmr achter zich aan toen er toch zo'n ontoegankelijk document ter advies op tafel lag.

 • Angst voor cijfers slaat nergens op

  Bij bijna alle medezeggenschapsraden staat in het najaar instemming met de begroting van school op de agenda. Iedereen weet dat het komt, toch is er vaak (te) weinig tijd om hier goed naar te kijken, merkt Arnold van Horssen, financieel trainer van de afdeling scholing van de AOb.

 • Waar blijft onze tegenstem?

  Wij zijn tegen de begroting vanwege de te hoge afdracht aan de stichting: bijna 10 procent. In het kostenreductieprogramma staat niets over bezuinigingen op centraal niveau, dus wij vrezen dat de tekorten worden afgewenteld op de scholen.

 • Medezeggenschapsraad gaat over financiĆ«le meevaller

  Scholen krijgen een extraatje, zo maakte staatssecretaris van Bijsterveldt dit najaar bekend. Samen krijgen ze eenmalig een bedrag van 200 miljoen euro, verspreid over vier jaar. Dat betekent voor een gemiddelde school zo'n 200.000 euro extra.

 • Onderwijs laat kansen lumpsum liggen

  Meer autonomie, ruimte voor eigen keuzes en een serieuze rol voor de medezeggenschapsraad bij het bepalen van de richting van de school. Deze ambities uit de financiële verzelfstandiging van het basisonderwijs zijn vier jaar na de invoering nog steeds voornamelijk vrome wensen, blijkt uit een evaluatie door bureau Regioplan in opdracht van het ministerie van onderwijs. De rol van de medezeggenschapsraad is in de praktijk vaak niet meer dan een schaduw van wat de wetgever wilde bereiken.

Alle berichten met tag: Begroting 14 resultaten

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren