Alle berichten met tag: Groei 11 resultaten

Zoekresultaten

 • Bas van der Zanden: Gemoedelijk in de mr, op de letter in de gmr

  Hij zit in de mr, in de gmr, in de nieuwbouwcommissie, in de stuurgroep ‘implementatie onderwijsconcept meervoudige intelligentie en coöperatief leren' en privé in de jeugdcommissie van de tennisvereniging. Maar een vergadertijger zou hij zichzelf niet noemen, zegt Bas van der Zanden (34 jaar, leerkracht groep 5). "Ik houd ervan om iets op te bouwen, iets te betekenen."

 • Groei tegenhouden?

  Onze Jenaplanschool met negen groepen kent een kleine wachtlijst en ons bestuur wil groeien. Wij voelen daar niets voor, omdat we verwachten dat het eigen karakter van de school dan verloren gaat. Hoe kunnen we als mr tegengas geven?

 • Voorspel zelf de leerlingaantallen

  Waar gaat het heen met de instroom in het voortgezet onderwijs? Moet de school rekenen op extra lokalen en ruimte huren bij collega's, of slaat de bevolkingskrimp ongenadig toe? En welke gevolgen heeft zo'n trend dan precies?

 • Rekenmodel: met beleid aan de slag via krimpscenario's

  Een beetje vergrijzing, wat minder kinderen en schoolbesturen raken in rep en roer. Krimp van de bevolking zorgt eerst voor kleinere klassen maar daarna voor kleinere scholen, minder leerkrachten en het sluiten van gebouwen. Een medezeggenschapsraad die zelf wil narekenen hoe snel dat gaat, kan zich op internet storten op het onlangs vernieuwde scenariomodel voor het primair onderwijs.

 • Wachtlijst. Of nee, doe toch maar groeischool

  De leerlingen stromen binnen, dus de directie van een basisschool stelt een wachtlijst in. Kort daarna haalt het schoolbestuur een streep door deze beslissing: als groeischool is er zicht op een stijging van 16 naar 24 groepen. De medezeggenschapsraad wordt niets gevraagd.

 • Alle vijftig welkom

  Is de toelating van vijftig leerlingen op een christelijke basisschool nieuw beleid wanneer die vijftig afkomstig zijn van een openbare school die gaat sluiten? Natuurlijk niet, meent het bestuur met een verwijzing naar het algemene uitgangspunt dat er voor iedereen plek is die de doelstellingen onderschrijft. De mr is minder gelukkig met wat er dreigt te gebeuren en de oudergeleding meldt zelfs een geschil aan: ze eist adviesrecht om voorwaarden te kunnen stellen aan de onverwachte extra instroom.

 • Zo til je een kindercampus van de grond

  Drie locaties, waarvan één op 10 minuten fietsafstand. Klinkt te doen, maar niet als je Montessori-onderwijs bedrijft in de Amsterdamse Jordaan. Het contact tussen groepen in dat onderwijsconcept is juist extra belangrijk en er lag nog een ergernis: geen van de drie plekken beschikte over een gymzaal.

 • Mr tegen te snelle afbouw

  Op veel scholen in ‘new towns' is onrust ontstaan, omdat er ineens zwaar bezuinigd moet worden. Reden: het opheffen van de zogeheten groeiregeling door het ministerie van onderwijs. Snel groeiende scholen kregen tot nog toe halverwege het jaar extra geld voor de toename van het aantal leerlingen tijdens een schooljaar. Die regeling is afgeschaft en dus komt er gedurende het jaar geen extra financiering meer vanuit het rijk terwijl de klassen wel groeien.

 • Mijn MR: 'Ons leerlingenaantal moet écht niet verder dalen'

  Hoe zorgen we dat ons leerlingenaantal stabiel blijft of liever nog: groeit. Dat is ‘prioriteit numero uno’ voor de medezeggenschapsraad van de Huibersschool in Amsterdam.

 • Extra kleutergroep als paard van Troje

  Meer aanmeldingen voor de kleutergroep dan er plaats is: wachtlijst? Nee, uitbreiden met een extra groep, voorlopig in het lokaal van de buitenschoolse opvang. Daar hoeft de mr niet over te spreken, vindt het bestuur van een basisschool die tot nog toe trots is op zijn kleinschaligheid; over nieuwbouw en de gevolgen daarvan loopt al een andere adviesaanvraag.

Alle berichten met tag: Groei 11 resultaten

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren