Alle berichten met tag: Werkdruk 34 resultaten

Zoekresultaten

 • ConciŽrgeregeling verlengd

  De zogeheten conciërgeregeling is met drie jaar verlengd. Wat officieel de ‘Regeling loonkostensubsidie ondersteunend personeel basisscholen’ heet, is bedoeld om de werkdruk van leerkrachten en schooleiders te verminderen.

 • Taakbeleid: altijd complex

  Werkdruk, lesdefinitie, opslagfactor. Oude bekenden melden zich zodra het over taakbeleid gaat. Als steun in de rug is er nu een Aob-brochure van ruim twintig pagina's over de grote lijnen en de fijne kneepjes.

 • Hoe zit dat toch met die vrije verlofuren?

  Onze mr denkt anders over de vijftig verlofuren in de cao voortgezet onderwijs dan de directie. U schreef eerder dat de werknemer de vrije keus heeft bij het opnemen van deze uren en dat de werkgever moet zorgen dat de onderwijskwaliteit op peil blijft, maar waar staat dat precies in de cao?

 • Steeds meer regeldruk

  Het verminderen van werkdruk en regeldruk staan al jaren bovenaan de agenda in het onderwijs. Maar al die aandacht heeft er nog niet toe geleid dat de werkdruk ook daadwerkelijk is afgenomen. Dat blijkt uit het rapport ‘regeldruk en de regeldruk-agenda’ waarin wordt geëvalueerd of er sinds 2014 vooruitgang is geboekt op dit terrein.

 • Pauze: de ene overblijf is de andere niet

  Hoe moet dat nou toch, vragen mr-leden zich vaak af als het gaat om de middagpauze bij een continurooster. Alie Schiere, intern begeleider op OBS De Esdoorn in Elst, staat geregeld zelf op het plein toezicht te houden, net als haar directeur en de remedial teacher. Dat zijn dure uren, maar wat is het alternatief, vroeg ze aan de AOb. “Wat kunnen we doen zonder dat het personeels-uren kost en ouders geld?”

 • SP wil van plofklas af

  De SP wil met een initiatiefwet komen om een einde te maken aan de zogenoemde ‘plofklassen’, groepen met meer dan 30 leerlingen.

 • Tweeweekse meivakantie, dat mag de mr willen

  Een meivakantie van twee weken is ongewenst, daardoor raken eindexamenkandidaten uit hun ritme, vindt de directie. In het vakantierooster dat de mr krijgt voorgelegd staat: na Koningsdag wel vrij op donderdag en vrijdag, aansluitend een week meivakantie.

 • Werkdruk en stress: pak de tijdverslinders aan

  Leerkrachten ervaren een steeds toenemende werkdruk in het onderwijs. Dat blijkt uit elk onderzoek dat ernaar wordt gedaan. Het maakt niet uit wie dat onderzoek doet, of dat nu de rijksoverheid (DUO, 2016) of een vakbond (CNV, 2013) is. Op dit moment voert de AOb een groot onderzoek naar werkdruk in het onderwijs uit, waarvan de resultaten begin 2017 bekend worden.

 • Mr-collega ziek, wat nu?

  Een van onze mr-leden uit de personeelsgeleding is uitgevallen wegens langdurige ziekte. De werkbelasting voor de anderen neemt toe. Wat kunnen we doen?

 • Invallen of toezicht houden?

  Onze directie stelt voor dat alle docenten zich beschikbaar moeten houden voor het opvangen van uitgevallen lessen. Nu zijn deze invalbeurten opgenomen in het rooster als onderdeel van het taakbeleid, waar 63 klokuren per fte voor is gereserveerd. Dat blijkt niet efficiënt. Waar moeten we op letten voor we hiermee instemmen?

Alle berichten met tag: Werkdruk 34 resultaten

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren