Alle berichten met tag: Vacature 10 resultaten

Zoekresultaten

 • Denk aan draagvlak

  Na de pensionering van de directeur wordt een gedetacheerde opvolger ingewerkt met ondersteuning van twee locatiecoördinatoren voor de twee scholen in de provincie, samen 110 leerlingen in combinatiegroepen. Van 0,2 groeien die coördinatiefuncties door tijdelijke uitbreiding via 0,3 naar 0,4 fte.

 • Stem bij sollicitaties?

  De vervangingspool van ons bestuur krijgt uitbreiding. Daar zijn wij als gmr blij mee, maar hoe zit het met onze betrokkenheid bij de sollicitaties? De vacatures zullen worden behandeld door een commissie van de afdeling personeelszaken en de directie, terwijl het toch een goede gewoonte is om ook de toekomstige collega’s een stem te geven?

 • Meepraten over bijtekenen interim-directeur

  Ze zit er al tijdelijk en tekent nu op basis van detachering voor een jaartje bij, dus de directeursbenoeming kan ook wel gebeuren zonder advies van de medezeggenschapsraad. Deze handelwijze van het bestuur van een school voor primair onderwijs is tegen het zere been van de mr, die protesteert en een geschil aanspant. Tijdens de procedure besluit het bestuur alsnog advies aan te vragen, maar de mr vindt dat geen reden om de zaak af te blazen: hoeveel reële waarde heeft zo'n advies immers nog? Valt de benoeming nog ongedaan te maken wanneer de mr negatief adviseert?

 • In onderwijsgroep zijn niet alle directeuren gelijk

  O jee, alweer een vacature in de schoolleiding. Op de Onderwijsgroep Noord moesten bevoegd gezag en mr keer op keer de benoemingsprocedure ‘uitvinden', aangezien er geen standaardmethode was vastgelegd. Tijd om daar verbetering in te brengen, vond het college van bestuur, en het kwam met een voorstel waarbij de mr geen rol van betekenis meer zou spelen. Slechts aan het slot van een sollicitatieprocedure zou de medezeggenschapsraad mogen instemmen met de geselecteerde kandidaat; tenzij die van een verwante instelling afkomstig is, want dan is er in de visie van de top sprake van bewezen kwaliteiten waardoor de benoeming helemaal zonder medezeggenschap kan.

 • Bestuursaanstelling mag mr niet buitenspel zetten

  Het bestuur van 26 scholen heeft als gevolg van overdrachtperikelen rond een gemeentelijke herindeling een directeur ‘over'. En toevallig ontstaat er bij drie van de aangesloten scholen een gezamenlijke directievacature. Zo sla je als bestuur natuurlijk gemakkelijk twee vliegen in een klap en zo geschiedde.

 • Directeursfunctie weg door vacaturestop?

  Onze directeur heeft ontslag genomen en het stichtingsbestuur denkt aan een directiestop. We mogen dan geen nieuwe directeur aannemen, maar houden onze adjunct die verantwoording aflegt aan een toeziend directeur op afstand. Hebben de mr of de gmr hier iets over te zeggen? Kunnen we een normale procedure eisen of kan het bestuur beslissen dat alleen boventallige directeuren als interne kandidaat mogen solliciteren?

 • Interim? Dan een advies met spoed

  Bij een Montessorischool voor basisonderwijs kreeg de schoolleider een andere baan bij een nieuw op te richten school van hetzelfde bestuur en vrijwel direct zat er een interim op zijn oude stoel. De medezeggenschapsraad was verbijsterd en eiste bij de geschillencommissie meer betrokkenheid: meepraten over het tempo van overplaatsing en adviesrecht inzake de komst van de interim.

 • Kunnen we mr-lidmaatschap afdwingen?

  Op een van onze scholen lukt het maar niet om voldoende leerkrachten voor de mr te vinden. Is er een manier om vanuit de gmr mensen te dwingen om het lidmaatschap van de personeelsgeleding op zich te nemen?

 • De mr heeft te veel op zijn bordje

  Een beginnend lid van de medezeggenschapsraad dat actief uitzoekt waar hij het komende schooljaar allemaal mee te maken krijgt, valt wellicht snel ten prooi aan moedeloosheid. In tientallen beleidsagenda's van bevoegd gezag en vakbond staat de mr of de personeelsgeleding ingepland als gesprekspartner. Moet dat allemaal?

 • Interim-deuk geen zaak voor gmr

  Rector eruit, interim-manager treedt aan. Er zat weinig anders op na de schorsing van de man die een van de zes scholen van het bestuur onder zijn hoede had. De extra salariskosten en de juridische afwikkeling slaan onvermijdelijk een deuk in het vermogen van de organisatie, constateert de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. En de leden van de raad vinden het maar niks dat de aanstelling geheel buiten hen om is gegaan.

Alle berichten met tag: Vacature 10 resultaten

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren