Alle berichten met tag: Werktijden 23 resultaten

Zoekresultaten

 • Afspraak is afspraak

  De docenten op een scholengemeenschap draaien al twee jaar extra lesuren om zo de rode cijfers van de school te bestrijden.

 • Advies is geen medezeggenschap

  De docenten van het Horizon College in Alkmaar krijgen -via de centrale medezeggenschapsraad- inspraak bij de vaststelling van de werkroosters.

 • Eigen rooster kiezen?

  Op onze mr-agenda staat het voorstel om over te stappen naar een continurooster. Nu hebben wij twee mr’s voor de scholen, die wel een brin-nummer delen. Moeten de oudergeledingen het eerst met elkaar eens worden?

 • Pauze: de ene overblijf is de andere niet

  Hoe moet dat nou toch, vragen mr-leden zich vaak af als het gaat om de middagpauze bij een continurooster. Alie Schiere, intern begeleider op OBS De Esdoorn in Elst, staat geregeld zelf op het plein toezicht te houden, net als haar directeur en de remedial teacher. Dat zijn dure uren, maar wat is het alternatief, vroeg ze aan de AOb. “Wat kunnen we doen zonder dat het personeels-uren kost en ouders geld?”

 • Vluchtelingenschool zonder mr

  In Heumensoord, het grootste opvangkamp van Nederland, wonen zo’n 650 leerplichtige kinderen. Die gaan sinds begin januari (bijna) allemaal naar de speciale school aan de rand van Nijmegen, die in drie maanden tijd werd opgezet. Het betreft een school die leegstond en razendsnel werd aangepast en gemeubileerd. De inrichting bestaat veelal uit oud meubilair, maar er zijn wel overal nieuwe digiborden.

   

 • Werktijdenregeling, wanneer stemmen?

  Onze gmr laat weten dat er nog moet worden gestemd over de werktijdenregeling op onze school en er ligt een vragenlijst met vijf opties. Die lopen uiteen van 40 uur op school doorbrengen tot vrije invulling door iedere leerkracht van de taakuren en opslaguren. Hoe zit dat precies en wat vertellen we ons team?

 • Werkdruk kan omlaag: Pak die kans!

  Zijn ze weg, die 40 uur maatwerk waar het voortgezet onderwijs zich zo moeizaam in gewrongen heeft de afgelopen jaren? Echt wel, kunnen AOb-adviseurs keer op keer melden aan medezeggenschapsraden als het transitieplan aan de orde komt. Toch laten veel scholen de kans om iets te doen tegen werkdruk nog liggen, merkt de vakbond.

   

 • Opvang: 'Busje komt zo' blijft heel gewoon

  Opvang tussen de middag en na de lessen was een zaak van de ouders, maar de organisatie ervan is nu een verantwoordelijkheid van de hele school. In de mr kan dat tot discussie leiden over inzet van onderwijspersoneel en hulpkrachten. Hoe ver mag je gaan?

 • Parttime baan, toch altijd inzetbaar?

  Wie lesgeeft op, bijvoorbeeld, donderdag en vrijdag, kan er niet omheen: vergaderingen, studiedagen, openhuis en andere schoolactiviteiten op maandag, dinsdag of woensdag. Vier keer per jaar, elke maand, om de week?

 • En weg zijn de vrije dagen

  Meer uren maken dan het maximum in de cao voor het primair onderwijs, dat kan niet en dus moet er compensatieverlof in het rooster om de zaak weer in evenwicht te brengen. Maar moeten dat de ooit afgesproken hele dagen blijven of mag de school de lestijden zo aanpassen dat het personeel elke vrijdagmiddag vrij is?

Alle berichten met tag: Werktijden 23 resultaten

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren