Alle berichten met tag: Lesrooster 12 resultaten

Zoekresultaten

 • Lessentabel is meer dan rooster

  Op een brede scholengemeenschap staat jaarlijks de lessentabel op de mr-agenda, een document dat regelt hoeveel contacturen er wekelijks per vak, afdeling en leerjaar in het rooster horen te staan. Jarenlang gaf de mr instemming aan het voorstel, maar in 2015 gooit de directie een knuppel in het hoenderhok door om advies te vragen over het voorstel voor 2016. Gevolg: bedenkingen van de mr tegen een onderdeel wegen minder zwaar dan bij instemming.

 • Eigen rooster kiezen?

  Op onze mr-agenda staat het voorstel om over te stappen naar een continurooster. Nu hebben wij twee mr’s voor de scholen, die wel een brin-nummer delen. Moeten de oudergeledingen het eerst met elkaar eens worden?

 • Examenvak niet zomaar inzetten om lesrooster vol te maken

  Een rector in het nauw maakte vreemde sprongen om het lesrooster van het derde jaar in de afdeling vmbo-t vol te maken met de vereiste 32 uur in de basisvorming: hij verplaatste het examenvak maatschappijleer van het vierde naar het derde jaar, inclusief het afsluitend schoolexamen. De verwachte instemming van de mr bleef tot twee keer toe uit, aangezien de raad vindt dat maatschappijleer beter bij vierdejaars past dan in de derde klas.

 • Overblijf onder de loep

  Steeds drukker hebben de overblijfmoeders het op basisschool De Linde in Oirschot: thuis eten tussen de middag is ook in dit Brabantse dorp niet meer voor ieder gezin vanzelfsprekend. Bij mooi weer lukt het allemaal best, maar op regenachtige dagen zitten veel lokalen vol met overblijfkinderen en dat is niet altijd handig als de leerkracht nog iets wil voorbereiden voor de middaglessen.

 • Pesten en pauze

  Onze school werkt met een continurooster. Vanwege het recht op pauze voor leraren loopt er altijd maar 1 persoon pleinwacht. In de middagpauze pesten leerlingen elkaar regelmatig. Het plein heeft twee dode hoeken, dus als de docent aan de ene kant ingrijpt, gebeurt er weer wat in de andere hoek. De ouders in de mr vragen daarom meer pleinwacht en zij willen steun van de personeelsgeleding. Wij vinden de wettelijke pauze voor de collega's ook belangrijk. Kunnen de ouders meer toezicht eisen?

 • Geen draagvlak? Dan geen nieuwe roosters

  Bij menige mr ligt binnenkort een brochure op tafel over andere schooltijden in het primair onderwijs, bezien vanuit de positie van de medezeggenschapsraad. Deze uitgave van het samenwerkingsverband Andere Tijden in Onderwijs en Opvang beschrijft gedetailleerd hoe een school overstapt van het traditionele rooster naar een modernere variant en zo afscheid neemt van de vrije woensdagmiddag.

 • Soms is rooster gmr-zaak

  Invoering van een rooster met vijf gelijke dagen in plaats van de vrije woensdagmiddag is bijna altijd een zaak die per locatie kan wisselen, maar geldt dat ook bij een instelling met elf scholen voor speciaal onderwijs?

 • Niet te snel met dat continurooster

  Het continurooster is helemaal in én maakt het leven voor werkende ouders gemakkelijker. Op een basisschool waar zowel het team als de ouderraadpleging het idee ondersteunen, besluit het bestuur dan ook ferme stappen te nemen. Direct na de zomervakantie zal de nieuwe werkwijze ingaan, vernemen de ouders en personeelsleden medio juni. Daar is een voorlichtingsavond aan voorafgegaan en twee bijeenkomsten van de medezeggenschapsraad.

 • Acht vragen (en antwoorden) over onderwijstijd

  De eerste twee leerjaren op de middelbare school moeten minimaal 1040 uur onderwijstijd bieden en dat gaat na de zomervakantie in. Voor iedereen wordt die vakantie een week korter, maar leerlingen krijgen er roostervrije dagen voor terug. En leerkrachten? Dat is een zaak van onderhandelen tussen de mr, de schoolleiding en de vakbonden. Acht vragen en antwoorden over de positie van medezeggenschap in dit krachtenveld.

 • Roosters onder vuur: Schooltijden, werktijden, onderhandelingstijden

  Op vrijdagmiddag geen lessen, dezelfde werktijden voor onderbouw én bovenbouw, geen gedoe met vervanging van ADV. Schooltijden volgens het Hoornse model rukken op in het primair onderwijs nu deze indeling wettelijk mogelijk is gemaakt. Maar hoe aantrekkelijk de nieuwe variant ook klinkt, een mr hoeft die niet klakkeloos te omarmen.

Alle berichten met tag: Lesrooster 12 resultaten

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren