Alle berichten met tag: Geheimhouding 7 resultaten

Zoekresultaten

 • Begrensd geheim

  Op de commissie-agenda staat een presentatie van de algemeen directeur over een position paper, met vooraf de vermelding dat die ‘onder embargo’ is tot een nader te bepalen moment.

 • Hoe privĂ© is het entreerecht?

  Onze mr vraagt zich af of alle procedures rond het entreerecht voor LD-functies wel juist zijn gevoerd, maar we krijgen geen inzage in de individuele gegevens. Mag het college van bestuur dat weigeren?

 • Nieuwe baas in zeker drie rondjes

  Als de school een nieuwe bestuurder zoekt, kan de medezeggenschapsraad sinds dit jaar meer dan ooit meepraten. Door de jongste wetswijzigingen heeft de mr een vinger in de pap in de sollicitatiecommissie naast het recht om te adviseren over de voorgenomen benoeming.

 • Mondje dicht, mondje open

  Het gebeurt nogal eens dat de leden van een mr iets te horen krijgen ‘onder strikte geheimhouding’. Dat overkwam de mr van de protestants-christelijke basisschool De Ruigenhil in Helwijk.

 • Column Rob Luchsinger: Openbaar

  Deze keer een column die niet gaat over de kwinkslagen die bestuurders en directies soms maken als het over medezeggenschap op scholen gaat. Er is op dat gebied zonder meer veel te melden, maar nu wil ik het hebben over hoe de medezeggenschapsraad ook zo zijn geheel eigen blinde vlekken kan hebben.

 • Geheime argumenten

  Sommige gespreksonderwerpen in een mr-vergadering kunnen beter een tijdje of voor altijd geheim blijven voor de rest van de schoolbevolking, is een van de uitgangspunten in de wet medezeggenschap op scholen. Een standaardartikel hierover in het medezeggenschapsreglement van een groep van vijftien basisscholen ging er vlak voor de zomer niet in bij een van de betrokken medezeggenschapsraden.

 • Klokkenluiden, vangnet met losse eindjes

  Na bijna twee jaar ervaring met afspraken over klokkenluiders in het onderwijs, ziet de AOb ruimte voor verbetering. Het web van wetgeving, reglementen en voorschriften heeft last van wat losse eindjes waar de medezeggenschap mee te maken kan krijgen.

Alle berichten met tag: Geheimhouding 7 resultaten

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren