Alle berichten met tag: Bemiddeling 11 resultaten

Zoekresultaten

 • Frisse blik als escalatie dreigt: De mediator komt naar u toe!

  Dreigt een conflict tussen ouders en personeel in de mr op persoonlijke vijandschap uit te lopen? Overweeg je als mr om de regionale krant te bellen en eens flink uit de school te klappen over ‘alle toestanden'? Misschien is mediation een betere manier om uit de ruzieachtige sfeer te geraken.

 • Mediation goed hulpmiddel bij conflict

  Het inschakelen van een onafhankelijke mediator bij conflicten is tegenwoordig een populair hulpmiddel. Of het nu om een echtscheiding gaat of om een conflict tussen een medezeggenschapsraad en de directie, mediators hebben het druk.

 • Mosterd na mediation

  De conrector meldt zich voor de zomervakantie ziek wegens een meningsverschil met het bestuur, er volgt mediation en dat leidt tot een afspraak over ontslag.

 • Meer bemiddeling bij Onderwijsgeschillen

  Medezeggenschapsgeschillen kunnen via de stichting Onderwijsgeschillen voortaan ook worden opgelost via mediation. Deze vorm van bemiddeling moet leiden tot duurzame oplossingen van conflicten, wat vooral van belang is als de communicatie hapert of er allerlei grieven leven tussen de mr en het schoolbestuur.

 • 'Investeer in de jacht op het ideale mr-lid'

  Eind vorig jaar hield de projectgroep wms een landelijke studieconferentie in de Reehorst in Ede, waar honderden leden van medezeggenschapsraden tips en ervaringen met elkaar deelden. In lezingen, workshops en discussies kwam van alles aan de orde. Van het nut van een themaraad tot en met de vraag of er een profiel te maken valt van ‘het ideale (g)mr-lid' en natuurlijk de prangende kwestie: hoe krijg je genoeg en goede mensen in de mr?

 • Nauwelijks bemiddeling bij geschillencommissie

  De landelijke commissie voor geschillen wms heeft in 2009 in totaal 23 geschillen op haar bordje gekregen. Hoewel de commissie er naar streeft een deel van de geschillen via bemiddeling op te lossen, is dat maar in één geval gelukt. Dat blijkt uit het onlangs verschenen jaarverslag. De commissie heeft wel een idee hoe het komt dat het aantal bemiddelingen zo laag ligt. In de eerste plaats krijgt ze vooral interpretatieverschillen voorgelegd: het draait dan vaak om de vraag of de (g)mr, of een geleding of het ouder- of leerlingdeel van de mr al dan niet advies of instemmingsrecht heeft in een zaak waarover het bestuur een besluit wil nemen. De commissie moet dus een oordeel vellen over de vraag hoe een bepaalde tekst uitgelegd dient te worden: daarbij valt eigenlijk niks te bemiddelen.

 • Krachtproef na de crisis

  Boem, weg was de directeur van basisschool De Plaats in Abbekerk. Als een donderslag bij heldere hemel kreeg de mr een week voor de kerstvakantie te horen dat in januari een interim op de stoep zou staan. Een interne kwestie, daar bleef het bij in de uitleg aan personeel en ouders.
  De ingreep van de algemeen directeur van de vijftien scholen tellende stichting was geen ontslag en mocht ook geen schorsing heten, begreep de verbijsterde medezeggenschapsraad. "Maar dat was het in feite wel. Ik zit nu 5 jaar in de mr maar ik had nog nooit zoiets heftigs meegemaakt", zegt voorzitter Riëtte van Kampen.

 • Landelijke Commissie Geschillen WMS: Scherpe vragen, ruimte voor bemiddeling

  Eind maart kwam de nieuwe Landelijke Commissie Geschillen WMS voor het eerst bij elkaar in Utrecht: een historisch moment. Info.mr was erbij.

 • Servicepakket: Voor wie niet alles zelf wil doen

  Handleidingen, cursussen, congressen: wie in een medezeggenschapsraad zit, kan zichzelf zo druk maken dat de ‘bijbaan' de hoofdtaak dreigt te overvleugelen. Je kunt natuurlijk ook besluiten dat je niet zelf alles hoeft te weten of te doen. Het mr-servicepakket van de AOb is dan een optie: aangesloten raden krijgen er advies en juridische bijstand.

 • Meerwerf moet van ramkoers af

  Twee interim-bestuurders moeten het openbaar onderwijs van Den Helder op de rails krijgen, zodat ook de medezeggenschap hier weer een inhoudelijke bijdrage kan leveren in plaats van te verzanden in loopgravenoorlogen. Het nieuwe bestuur is aangesteld door de gemeente als vervolg op een genadeloos rapport van de vorig jaar ingestelde commissie van goede diensten.

Alle berichten met tag: Bemiddeling 11 resultaten

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren