Alle berichten met tag: Financien 55 resultaten

Zoekresultaten

 • Passend onderwijs: follow the money

  Hoeveel extra geld en hoeveel formatie komt er naar jouw school of jullie bestuur in het kader van passend onderwijs?

 • Zonder kleerscheuren door de crisis

  Jarenlang liep alles prima bij het openbaar basisonderwijs in Vianen, totdat de lumpsumfinanciering eraan kwam. Een vers opgedoken tekort van 113.000 euro viel nog te sussen, vonden bestuurscommissie en directie: dat zou op te lossen zijn door de beoogde fusie met een katholiek schoolbestuur. Maar al snel moest de gmr van de drie openbare scholen overuren draaien: de fusie sprong af wegens de financiën, de bestuurscommissie trad af en het tekort groeide tot 300.000 euro.

 • Geld telt, maar inzicht weegt het zwaarst

  Is het een goed idee om de mr instemmingsrecht te geven op de hoofdlijnen van de begroting? Dat voornemen is weliswaar vastgelegd in het regeerakkoord, maar het is nog allerminst zeker dat het ook doorgaat.

 • Steeds meer regeldruk

  Het verminderen van werkdruk en regeldruk staan al jaren bovenaan de agenda in het onderwijs. Maar al die aandacht heeft er nog niet toe geleid dat de werkdruk ook daadwerkelijk is afgenomen. Dat blijkt uit het rapport ‘regeldruk en de regeldruk-agenda’ waarin wordt geëvalueerd of er sinds 2014 vooruitgang is geboekt op dit terrein.

 • Spotlight: Stop met dat oppotten!

  Medezeggenschappers moeten serieus naar de reserves van hun eigen onderwijsorganisatie kijken, vindt Frank Willems uit Bladel, een paar jaar geleden zelf actief als ouderlid in de medezeggenschapsraad. Willems schreef dat op persoonlijke titel in een opiniestuk in het Eindhovens Dagblad. zijn opvallende suggestie: gebruik die reserves voor een eerste loonsverhoging.

 • Meer medezeggenschap over geld

  Medezeggenschapsraden krijgen een zwaardere rol in het financieel beleid van de school nu het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III voor elke mr instemmingsrecht aankondigt op de begroting. Een lang gekoesterde wens van de AOb gaat daarmee in vervulling.

 • Vast budget, dat is pas een risico

  Kosten voor de medezeggenschapsraad komen voor rekening van het bevoegd gezag, als de mr er vooraf maar melding van maakt. Het is ook mogelijk zonder die meldplicht te werken, met een vast budget. Linke soep, waarschuwt de AOb.

 • Op naar de werkdrukdialoog

  Wat te doen met de 237 miljoen euro voor vermindering van de werkdruk in het primair onderwijs? Deze keer mag het extra geld niet versmelten met de lumpsum, maar hebben het team en de medezeggenschapsraad direct invloed op de besteding.

 • Iedereen aan de benchmark

  Waar gaat dat geld naar toe en is dat de juiste besteding? Mr-leden die het antwoord op deze vraag zoeken, krijgen een nieuw hulpmiddel. Het ministerie van OCW werkt aan een landelijke benchmark voor het onderwijs, zodat de cijfers van schoolbesturen makkelijker te vergelijken zijn.

 • Onze bankrekening?

  Ons stichtingsbestuur vraagt inzicht in de bankrekeningen van de medezeggenschapsraden. Verschillende mr’s zijn bang dat hiermee onze autonomie bij de besteding van de gelden in gevaar komt. De rekeningen worden ook gebruikt voor de vrijwillige ouderbijdragen aan feesten, schoolreisjes en kampen. Wat zijn onze rechten?

Alle berichten met tag: Financien 55 resultaten

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren