Alle berichten met tag: Schoolplan 13 resultaten

Zoekresultaten

 • Kunnen we adviseren over de groepsindeling?

  Binnen de oudergeleding van de mr is veel ophef over de nieuwe groepsindeling. Sommige klassen zijn bijna tweemaal zo groot geworden als vorig jaar. Kan de mr de volgende keer advies- of instemmingsrecht claimen over de groepsindeling?

 • Wat is onze rol bij het schooladvies?

  Schoolbesturen in onze regio hebben afspraken gemaakt over het schooladvies aan leerlingen van groep 8. Dat nieuwe beleid is aan onze medezeggenschapsraad niet voorgelegd, maar we hebben wel de stukken bemachtigd. Hebben we hier echt niets over te vertellen?

 • Hoogbegaafde spitsvondigheden

  Is de beëindiging van een project met speciale klassen voor hoogbegaafde kinderen nu een wijziging van het schoolplan of het stopzetten van een experiment? Oftewel: heeft de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de 23 basisscholen instemmingsrecht of mag hij hooguit advies geven?

 • De mr kan veel met onderwijskwesties

  In mr-vergaderingen komen vaak onderwijskwesties aan de orde, maar de grens is al snel in zicht: andere groepen in de school hebben meer te zeggen over onderwijskundig beleid. Bij het schrijven van de Wet medezeggenschap op scholen en ook daarna is stevig gediscussieerd over de rol van de mr op dit terrein. Hoewel de tekst van de wet soms vaag is, kunnen medezeggenschapsraden al veel winnen door consequent te handelen.

 • verbeterdoelen + mr + 200 miljoen = kwaliteit?

  Nu de taal- en rekenvaardigheden van middelbare scholieren ook volgens de overheid onder het niveau van een mager zesje dreigen te zakken, steekt het rijk 200 miljoen extra in kwaliteitsverbetering. De besteding van dat geld moet gebeuren in overleg met de medezeggenschapsraad, bepaalt de regeling. Welke rol heeft die in de praktijk?

 • Linksom of rechtsom, de sportklas moet er komen

  Wie kan er nog zonder sportklas, waarbij leerlingen extra uren draaien in de gymzaal en op het veld? De rector van een scholengemeenschap zet alles op alles om deze opleidingsvariant in te voeren, maar stuit op weerstand bij de medezeggenschapsraad. Die wil alleen een proef en bepleit meer variatie met extra profielen voor natuur en techniek in de vervolgfase. Bovendien mogen de extra sporturen in havo en vwo niet ten koste gaan van andere vakken.

 • Waar vinden we een schoolontwikkelingsplan?

  Op onze scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs is een taakbeleidsplan ontwikkeld, maar nu blijkt dat we een en ander ook moeten afstemmen op een zogeheten schoolontwikkelingsplan. Wat zijn de wettelijke richtlijnen hiervoor? We willen dit graag snel weten, omdat we anders onze plannen rond het taakbeleid niet kunnen uitvoeren.

 • Ninuska van der Vaart-Koster: Veel feedback van ouders, directie en collega's

  Ninuska van der Vaart-Koster (42 jaar) staat voor kleutergroep 1/2 op de openbare Jenaplanschool Wittevrouwen in Utrecht. Ze zit nu bijna een jaar in de mr: “Je kent door het mr-werk de achtergronden van besluiten.”

 • Ouders hebben stem in nieuwe rekenmethode

  De proefperiode met een nieuwe digitale rekenmethode voor de basisschool is al in volle gang als de oudergeleding van de medezeggenschapsraad de vinger opsteekt: zo’n nieuwe methode is een wijziging van het schoolplan en dus dient de mr instemming te verlenen.

 • Vijf vragen aan: Suus Krul

  Ze werkt op openbare basisschool De Tweemaster in Lisse. De naam van de school verwijst naar de twee locaties. Op de éne locatie is Suus Krul (52) remedial teacher, op de andere staat ze dit jaar voor groep 8. "Ik ben echt een boven­bouwer. Ik heb graag wat tegenspel." Sinds een jaar is ze lid van de mr.

Alle berichten met tag: Schoolplan 13 resultaten

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren