Alle berichten met tag: Reorganisatie 14 resultaten

Zoekresultaten

 • Samen scherp bij verzelfstandiging

  Neem 54 scholen die verdeeld zijn in zeven clusters en mix het geheel in een verzelfstandigingsoperatie. Slank tegelijkertijd het bestuursbureau af. Heb je daar als medezeggenschapsraden zicht op? Kun je nog aan invloed denken?

 • Wat doen we, interactieve medezeggenschap of toetsen?

  Een nieuwe manier van werken binnen de onderwijsorganisatie heeft gevolgen voor medezeggenschap: hoe verdeel je de macht wanneer kern- of onderwijsteams beslissingsbevoegdheden krijgen? Zij weten op de werkvloer wat er nodig is om hun ‘opdracht' uit te voeren. Welke rol speelt de medezeggenschapsraad in zo'n constructie?

 • Sollicitatie niet nodig?

  Op onze school is een vacature in de directie. De raad van bestuur van onze scholengroep wil deze gebruiken om iemand over te plaatsen van een school die gaat sluiten. Kan dat zonder sollicitatieprocedure?

 • Wat is onze rol?

  Tijdens een reorganisatie is onze adjunct-directeur via het sociaal plan vertrokken en voor de vacature komen drie personen uit een andere locatie in aanmerking; zij zijn daar boventallig. Er is geen ‘vrijwilliger’ en het college van bestuur wil iemand aanwijzen. Wat is nu de rol van onze mr?

 • Verstoppertje spelen brengt gmr niet verder

  Het zit al een paar jaar goed fout tussen de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en het bevoegd gezag van een stichting voor primair onderwijs. De communicatie is zodanig verstoord dat de partijen niet meer rond de tafel zitten, maar elkaar schriftelijk benaderen. Een plan om het bestuursbureau anders in te richten beoogt een stap in de goede richting te zetten, maar de personeelsgeleding in de gmr weigert de noodzakelijke instemming: te weinig tijd om een oordeel te vormen én eerst moet de onderlinge communicatie hersteld, vinden de gmr-leden.

 • Nog een paar maanden schatgraven

  De bruidsschatregeling waarmee gemeenten hun openbaar onderwijs een steuntje in de rug kunnen geven als ze zich omvormen tot een zelfstandig bestuur, blijft nog een paar maanden bestaan.

 • Vakanties tellen niet voor de wet

  Zes weken is wel strikt zes weken als het gaat om de termijn voor het indienen van een zaak bij de Landelijke Commissie Geschillen WMS. De gmr van een onderwijsgroep kwam te laat naar de commissie met zijn bezwaren tegen clustering van de aangesloten scholen.

 • Gilze laat spaarpot niet afpakken

  De medezeggenschapsraad van openbare basisschool De Wildschut in Gilze (Noord-Brabant) heeft verzelfstandiging van de school voorlopig tegengehouden. De gemeente Gilze wil De Wildschut met de andere openbare basisscholen van het dorp, Prinsenbos, verzelfstandigen. Ze zouden onderdak komen bij de stichting Bravoo (Brabants Verenigd Openbaar Onderwijs), waar scholen uit Geertruidenberg, Dongen, Loon op Zand en Waalwijk bij zijn aangesloten.

 • Kan ons instemmingsrecht verlopen?

  De gemeente werkt aan overdracht van onze openbare school naar een ander bestuur. Dat gebeurde lange tijd in stilte, omdat er achter de schermen werd gesproken over nieuwbouw en rechtspositionele zaken. Toen we onlangs informeerden naar de stand van zaken in verband met ons instemmingsrecht, gaf de bovenschoolse directeur aan dat de termijn was verlopen. Het zou een gepasseerd station zijn. Dit was schrikken, vooral omdat we nergens kunnen vinden wat precies de procedure is en wanneer wij en de gemeenteraad ons instemmingsrecht kunnen uitoefenen.

 • Vele marsroutes naar governance

  Schoolbesturen mogen van de wet niet langer zowel besluiten nemen over de dagelijkse gang van zaken als toezicht houden op de algehele kwaliteit. Ook voor kleine organisaties stuurt de overheid aan op een scheiding van verantwoordelijkheden met het trefwoord governance. De medezeggenschapsraad zal eerst merken dat de structuurdiscussie aandacht opeist en krijgt vervolgens in het overleg te maken met gewijzigde verhoudingen. Wil de mr bijsturen? Dan moet de raad er snel bij zijn en zorgen voor voldoende kennis in eigen gelederen.

Alle berichten met tag: Reorganisatie 14 resultaten

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren