Alle berichten met tag: Benoeming 19 resultaten

Zoekresultaten

 • Overplaatsing is duidelijk, benoeming blijft vaag

  De directeur wil niet weg, de medezeggenschapsraad is tevreden met zijn werk, maar mobiliteitsbeleid geeft voor het bestuur de doorslag: in een carrousel van benoemingen voor 14 basisscholen staat voor deze directeur een andere functie vermeld. Het principe van mobiliteit binnen de directie heeft al de instemming van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, maar die adviseerde wel om per geval ook de mr van de betrokken scholen te raadplegen.

 • Wat adviseer je als je niets weet?

  Als de directeur ontslag neemt en een uitbreiding van de school op de rol staat, wil het bestuur niet meteen een nieuwe directeur benoemen: er moet eerst een interimmer komen. En snel: de medezeggenschapsraad krijgt het verzoek om binnen drie werkdagen advies uit te brengen over een van de kandidaten.

 • Sollicitatie niet nodig?

  Op onze school is een vacature in de directie. De raad van bestuur van onze scholengroep wil deze gebruiken om iemand over te plaatsen van een school die gaat sluiten. Kan dat zonder sollicitatieprocedure?

 • Nieuwe baas in zeker drie rondjes

  Als de school een nieuwe bestuurder zoekt, kan de medezeggenschapsraad sinds dit jaar meer dan ooit meepraten. Door de jongste wetswijzigingen heeft de mr een vinger in de pap in de sollicitatiecommissie naast het recht om te adviseren over de voorgenomen benoeming.

 • Wat is onze rol?

  Tijdens een reorganisatie is onze adjunct-directeur via het sociaal plan vertrokken en voor de vacature komen drie personen uit een andere locatie in aanmerking; zij zijn daar boventallig. Er is geen ‘vrijwilliger’ en het college van bestuur wil iemand aanwijzen. Wat is nu de rol van onze mr?

 • Eén waarnemer, vijf geschillen

  De directeur van een basisschool vertrekt en het bestuur ziet dat als een mooie gelegenheid om de functie te combineren met die van een andere school.

 • We willen onze interim houden

  Er hangt een bezuiniging in de lucht waardoor onze school twee directiefuncties gaat combineren. En van de directeuren is momenteel in tijdelijke dienst, maar juist deze voldoet het best en veel collega’s willen haar graag houden. Kunnen wij als mr hier via advies- of instemmingsrecht invloed op uitoefenen?

 • Mr-steun voor komst lector Oudkerk

  De Haagse Hogeschool stelde onlangs Rob Oudkerk aan als lector ‘leefstijlverandering bij jongeren'. Daar is niet iedereen op de Hogeschool van gecharmeerd.

 • Geen 'uitzendleerkrachten' in het onderwijs

  Tweederangs leraren, daar heb je niets aan als je goed onderwijs wilt geven. En dus moeten schoolbesturen ophouden met de invoering van losse dienstverbanden via het uitzendbureau en payrollbureaus. In nummer 3 (2007) van Info.mr schreven we al over de opmars van de beloning per werkbriefje en de mogelijkheden voor medezeggenschapsraden om hier grenzen aan te stellen.

 • Onaanvaardbare adjunct

  Samenwerkingsproblemen kosten een adjunct-directeur de kop op een basisschool in Amsterdam. De overgebleven directeur weet niet zo veel van financiën, dus adviseert de medezeggenschapsraad haar om vooral een kei met cijfers in huis te halen als nieuwe plaatsvervanger. Vanwege de eerdere samenwerkingsproblemen zou de nieuwe van buiten de organisatie moeten komen.

Alle berichten met tag: Benoeming 19 resultaten

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren