Alle berichten met tag: Informatie 32 resultaten

Zoekresultaten

 • De mr-consulent: Koos Marinus

  Koos Marinus is consulent voor de regio Noordwest. Hij staat sinds kort als leerkracht voor groep 3 op de Openluchtschool in Amsterdam. Daarvoor werkte hij met groep 8 op een andere Amsterdamse basisschool.

 • WMS-congres: uit de workshops

  Enkele kenmerkende, opvallende, boeiende uitspraken van deelnemers aan het WMS-congres 2015.

 • Campagne zoekt de stille mr

  De scholen waarvan de mr nooit een training volgt. De medezeggenschapsraden die nog niet op het jaarlijkse congres zijn gesignaleerd. De mr-leden die niet goed weten waar te beginnen om het antwoord op hun vragen te vinden. Zij zijn een belangrijke doelgroep voor de campagne versterking medezeggenschap die de gezamenlijke onderwijsorganisaties voorbereiden. Maar hoe vindt een informatiecampagne zo’n ‘stille’ mr die het beschikbare materiaal negeert?

 • Zakboek al gehad?

  Het Zakboek Medezeggenschap is natuurlijk een must have voor elk mr-lid.

 • Fusietoets verdwijnt

  Fuseren wordt makkelijker voor scholen. De fusietoets verdwijnt voor zowel het primair als het voortgezet onderwijs. Om te kunnen fuseren, zijn besturen wel verplicht om medezeggenschapsraden tijdig te informeren over het plan.

 • Kijk uit met kopietjes

  Als een school iets wil leren uit de uitspraak in een klachtprocedure, mag die tekst dan onder ogen komen van de betrokken personeelsleden en het stichtingsbestuur? De klagende ouders vinden van niet wanneer blijkt dat hun namen en bijbehorende privacygevoelige gegevens zijn opgenomen in de documenten. En dus dienen zij nog een klacht in.

 • Klagen over mr is optie

  Als de medezeggenschapsraad niet goed functioneert, bij wie kan een personeelslid, ouder of leerling dan terecht?

 • Laat de opr niet verzuipen

  Drie jaar na de invoering van passend onderwijs blijkt de medezeggenschap nog erg wankel. Vooral het fenomeen opr leidt een moeizaam bestaan.

 • Werken aan tegengeluid

  Iedereen die met medezeggenschap te maken heeft, kan woensdag 30 maart terecht op het AOb-medezeggenschapscongres ‘Meer voor elkaar’. Johannes Kooistra gaat in zijn workshop op het congres vooral in op het adviesrecht van de or. Wij vroegen hem naar zijn ervaringen met medezeggenschap in het onderwijs.

   

 • Wordt de gmr misbruikt?

  Bij onze 2-koppige gmr horen drie scholen. De mr-leden van die scholen vragen ons van alles over financiën en formatie. Moeten ze niet bij hun eigen directie aankloppen in plaats van ons te ‘misbruiken’?

Alle berichten met tag: Informatie 32 resultaten

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren