Alle berichten met tag: Informatie 55 resultaten

Zoekresultaten

 • Zakboek al gehad?

  Het Zakboek Medezeggenschap is natuurlijk een must have voor elk mr-lid.

 • Notulen teamvergadering naar de mr?

  De mr heeft het team gevraagd om doorsturen van de notulen van de teamvergaderingen. Binnen het team wordt daar heel verschillend over gedacht. Mag de mr dit eisen? Mag het team dit weigeren?

 • Praktische mr-adviezen gebundeld

  Een nieuwe wet zoals de wms moet zich altijd in de praktijk bewijzen. Leden van de projectgroep die de invoering begeleidde, hebben hun bevindingen tijdens het werk beschreven op de website www.infowms.nl.

 • Discussie: Medezeggenschap zonder mr?

  Heel wat hoger ingeschaalde leerkrachten kiezen niet voor de medezeggenschapsraad, maar oefenen langs andere lijnen invloed uit op het schoolbeleid. Is de mr dan wellicht overbodig als formeel orgaan en wat zou er in de praktijk veranderen als de formele medezeggenschap verdwijnt, vroeg Gerard Willemsen zich af in het vorige nummer van Info.mr. Zijn hartenkreet onder de kop ‘De mr heeft te veel op zijn bordje' riep de volgende reacties op.

 • De mr-consulent: Koos Marinus

  Koos Marinus is consulent voor de regio Noordwest. Hij staat sinds kort als leerkracht voor groep 3 op de Openluchtschool in Amsterdam. Daarvoor werkte hij met groep 8 op een andere Amsterdamse basisschool.

 • WMS-congres: uit de workshops

  Enkele kenmerkende, opvallende, boeiende uitspraken van deelnemers aan het WMS-congres 2015.

 • Campagne zoekt de stille mr

  De scholen waarvan de mr nooit een training volgt. De medezeggenschapsraden die nog niet op het jaarlijkse congres zijn gesignaleerd. De mr-leden die niet goed weten waar te beginnen om het antwoord op hun vragen te vinden. Zij zijn een belangrijke doelgroep voor de campagne versterking medezeggenschap die de gezamenlijke onderwijsorganisaties voorbereiden. Maar hoe vindt een informatiecampagne zo’n ‘stille’ mr die het beschikbare materiaal negeert?

 • Verder op weg met zesde Wms-congres

  Met als thema ‘Verder op weg met de Wms’ vindt op 21 november voor de zesde keer het landelijke Wms-congres plaats, bedoeld voor iedereen die op de een of andere manier betrokken is bij medezeggenschap in het onderwijs.

 • Info.mr gaat het web op als infomr.nl

  Alle informatie over medezeggenschap uit info.mr is binnenkort ook op internet te vinden. Dit jaar nog gaat onze site www.infomr.nl open.

 • Kritiek meenemen in afweging voldoende?

  De oudergeleding van onze mr had nogal wat kritiek op de schoolgids: te flitsend en te weinig inhoud. De directie heeft dit ‘meegenomen' in haar afweging, maar houdt vast aan een uitermate beknopte gids. De overige informatie verschijnt op de internetsite. Kan de oudergeleding hier iets tegen ondernemen met haar instemmingsrecht?

Alle berichten met tag: Informatie 55 resultaten

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren