Alle berichten met tag: Informatie 55 resultaten

Zoekresultaten

 • Kritiek meenemen in afweging voldoende?

  De oudergeleding van onze mr had nogal wat kritiek op de schoolgids: te flitsend en te weinig inhoud. De directie heeft dit ‘meegenomen' in haar afweging, maar houdt vast aan een uitermate beknopte gids. De overige informatie verschijnt op de internetsite. Kan de oudergeleding hier iets tegen ondernemen met haar instemmingsrecht?

 • Leraren tevreden over invloed in eigen klaslokaal

  Leraren zijn redelijk tevreden over de mate van (mede)zeggenschap op hun school. Dat blijkt uit het rapport De Zeggenschap van Leraren, een enquête die onlangs werd gehouden in opdracht van het Ministerie van Onderwijs. Er werkten bijna 1200 leraren uit po, vo, mbo en hbo aan mee.

 • Waarom krijgt de ene mr meer geld dan de andere?

  Ik ben zowel lid van personeelsgeleding van de mr op mijn eigen school, als van de oudergeleding van de mr van de school van mijn dochter. De mr van mijn eigen school heeft een eigen bankrekening voor het jaarbudget. Dit bestaat uit een vast bedrag per school en per leerling. Op mijn school zitten 220 kinderen en het totaalbedrag is 1356 euro per jaar. De mr werkt met een begroting en kan de inkomsten en uitgaven achteraf verantwoorden. Op de school van mijn dochter werkt het anders. De directeur daar begroot ‘slechts' 400 euro. Dit bedrag staat op de schoolrekening en wij dienen bonnen bij hem in te dienen. Bestaan er wettelijke regels over de hoogte van mr-budgetten?

 • Optreden namens mr

  Ik wilde als mr-voorzitter in het weekbulletin het personeel vragen om kwaliteitsverbeteringen voor te stellen, maar de directie heeft de kopij geschrapt. Wie gaat hier nu zijn boekje te buiten?

 • Rapport Arbeidsinspectie ook weer naar personeel

  Brieven en rapporten van de Arbeidsinspectie komen voortaan ook weer naar de medezeggenschapsraad. Deze oude gewoonte was drie jaar geleden afgeschaft door het kabinet, maar onder druk van de vakbonden is de informatieplicht aan de personeelsvertegenwoordiging nu hersteld door minister Donner.

 • Ken je school, raadpleeg internet

  Wil je als mr goed uit de verf komen, dan is het belangrijk om over goede informatie te beschikken. Afwachten tot directie of bestuur zélf met alle stukken over de brug komen, is niet meer nodig. Er is ongelofelijk veel op internet te vinden, als je maar weet waar je moet zoeken.

 • Ria Weyers: Aanzwengelen, overtuigen en onderhandelen

  Ria Weyers staat al 33 jaar als scheikundedocent voor de klas, waarvan 26 jaar op het Murmellius Gymnasium in Alkmaar. "Ik vind het een pré als je als docent zelf gymnasium hebt gedaan. Maar daar kunnen we nu bij vacatures niet meer op letten." Ze zit al jaren in de mr én in de gmr van Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord-Holland Noord (SOVON). "Er wordt door de overheid veel teveel waarde gehecht aan allerlei toeters en bellen. Je moet goed les kunnen geven, dáár gaat het om."

 • Rector weigert actueel financieel overzicht

  Omdat onze rector in 2009 de gelden anders besteedde dan in de door ons goedgekeurde begroting, hebben wij hem gevraagd om een halfjaarlijks uitputtingsoverzicht. De rector weigert. Hij stelt dat hij volgens de besturenraad hiertoe niet verplicht is en hij wil op dit punt een geschil met ons aangaan. Redden we dat bij de geschillencommissie of is het beter de jaarrekening op te vragen en op basis daarvan verder te adviseren over de begroting?

 • Hoe weten we waar de school geld aan uitgeeft?

  Met interesse las onze medezeggenschapsraad het artikel over de financiële coach in het vorige nummer van info.mr. Wij hebben ook moeite om de juiste stukken te bemachtigen. Op dit moment ontvangen we alleen ter informatie de begroting en krijgen we mededelingen over uitgaven. Zo weten we alleen wat er begroot staat, maar niet wat de school uitgeeft. Hoe past dit bij ons instemmingsrecht?

 • Krullen voor uitgebreide Arbocatalogus

  In de Arbocatalogus Primair Onderwijs zijn een aantal nieuwe onderwerpen toegevoegd, met bijbehorende oplossingen en eventueel wettelijke regelgeving die erop van toepassing is. De Arbeidsinspectie heeft deze uitbreidingen inmiddels goedgekeurd.

Alle berichten met tag: Informatie 55 resultaten

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren