Alle berichten met tag: Informatie 55 resultaten

Zoekresultaten

 • Meer tijd voor incidentenregistratie

  Scholen krijgen meer tijd om zich voor te bereiden op de verplichte registratie van incidenten. Dat registreren wordt niet verplicht met ingang van het schooljaar 2011-2012, zoals aanvankelijk de bedoeling was, maar een jaar later. De registratie moet eraan bijdragen dat het veiliger wordt op school.

 • Achterban zoet houden?

  Onze directeur heeft moeite met de verslagen van de mr-vergaderingen omdat hierin opvattingen van de raad naar buiten worden gebracht. Die zouden onnodig onrust met zich mee kunnen brengen. De mr-verslagen zouden daarom beperkt moeten blijven tot zaken waarover al afspraken zijn gemaakt. In hoeverre doen we er goed aan om deze zienswijze te volgen?

 • Willem Norbruis: Medezeggenschap over 150 strekkende kilometer

  Willem Norbruis is voorzitter van de mr op het Elzendaalcollege in Boxmeer, waar hij decaan en docent maatschappijleer is. Daarnaast zit hij in de gmr van de vereniging OMO (Ons Middelbaar Onderwijs) in Tilburg.

 • Vijf vragen aan: Atte van Haastrecht

  Op de regionale scholengemeenschap in Ter Apel ging onlangs succesvol het taakbeleid op z'n kop, zoals eerder beschreven in Infomr. Mr-voorzitter Atte van Haastrecht ziet de aanpak met een werkgroep navolging krijgen op andere scholen.

   

 • En nog een boek over de wet...

  Naast ‘De wet medezeggenschap op scholen toegelicht' van Joke Sperling, waarover elders op deze site meer, verscheen er onlangs nóg een publicatie over de Wms. Auteur Frederik Smit schreef ‘Medezeggenschap en kwaliteitsverbetering van het onderwijs'. Deze uitgave richt zich vooral op de oudergeleding in de (g)mr en is duidelijk minder juridisch van opzet dan de uitgave van Sperling.

 • Extra uitleg bij de wet nodig

  Joke Sperling is lector onderwijsrecht aan de Juridische Hogeschool Avans-Fontys in Tilburg. Zij schreef in 2012 samen met collega-jurist Frans Brekelmans een advies voor verbetering van de Wms, dat volgens een toezegging van staatssecretaris Dekker de komende maanden tot voorzichtige verbeteringen moet leiden.

 • Klagen over mr is optie

  Als de medezeggenschapsraad niet goed functioneert, bij wie kan een personeelslid, ouder of leerling dan terecht?

 • Laat de opr niet verzuipen

  Drie jaar na de invoering van passend onderwijs blijkt de medezeggenschap nog erg wankel. Vooral het fenomeen opr leidt een moeizaam bestaan.

 • De trainer: Aysegül Aslan

  De medewerkers van de afdeling scholing van de AOb verzorgen trainingen voor (g)mr-en. Zij stellen zich in deze serie aan u voor.

 • Gmr op topsnelheid

  In oktober hoorde Pim Langenberg, voorzitter van de gmr van de Stichting Scholengroep Rijk van Nijmegen (vo), informeel dat het bestuur ‘iets’ wilde doen met het onderwijs voor de kinderen van vluchtelingenkamp Heumensoord. Het plan was om samen met Stichting Conexus (primair onderwijs) het voortouw te nemen en een school op te zetten voor de circa 600 kinderen in het tentenkamp.

   

Alle berichten met tag: Informatie 55 resultaten

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren