Alle berichten met tag: Informatie 55 resultaten

Zoekresultaten

 • Column Rob Luchsinger: Onderzoek je twijfel

  Ooit het gevoel gehad dat er iets rammelde aan een bestuursvoorstel dat op tafel komt bij de (g)mr of opr? Beleefd als we zijn binnen het onderwijs, vragen we in zo’n geval aan degene die het voorstel inbrengt of dit allemaal klopt met de Wms en de cao en zo. En die antwoordt dan dat het gelukkig helemaal goed zit, geen inspraak- vuiltje aan de lucht.

   

 • Anne-Marie Holierhoek: 'We zijn serieus genomen'

  Eindelijk is er duidelijkheid én eensgezindheid over de omgang met overuren van de oop’ers op alle dertien scholen van de stichting katholiek voortgezet onderwijs Breda (SKVOB e.o.). “Je kunt écht het verschil maken”, concludeert Anne-Marie Holierhoek, mediathecaris en actief in de medezeggenschap.

   

 • Werken aan tegengeluid

  Iedereen die met medezeggenschap te maken heeft, kan woensdag 30 maart terecht op het AOb-medezeggenschapscongres ‘Meer voor elkaar’. Johannes Kooistra gaat in zijn workshop op het congres vooral in op het adviesrecht van de or. Wij vroegen hem naar zijn ervaringen met medezeggenschap in het onderwijs.

   

 • Wordt de gmr misbruikt?

  Bij onze 2-koppige gmr horen drie scholen. De mr-leden van die scholen vragen ons van alles over financiën en formatie. Moeten ze niet bij hun eigen directie aankloppen in plaats van ons te ‘misbruiken’?

 • Fusietoets verdwijnt

  Fuseren wordt makkelijker voor scholen. De fusietoets verdwijnt voor zowel het primair als het voortgezet onderwijs. Om te kunnen fuseren, zijn besturen wel verplicht om medezeggenschapsraden tijdig te informeren over het plan.

 • Kijk uit met kopietjes

  Als een school iets wil leren uit de uitspraak in een klachtprocedure, mag die tekst dan onder ogen komen van de betrokken personeelsleden en het stichtingsbestuur? De klagende ouders vinden van niet wanneer blijkt dat hun namen en bijbehorende privacygevoelige gegevens zijn opgenomen in de documenten. En dus dienen zij nog een klacht in.

 • Ondersteuning voor klokkenluiders

  Per 1 oktober kunnen klokkenluiders hulp zoeken bij een nieuw adviespunt. Het Adviespunt Klokkenluiders is een onafhankelijke instantie – ingesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties –  dat uit drie leden bestaat en (potentiële) klokkenluiders in de private en publieke sector wil bijstaan. De drie leden zijn Martin van Pernis (voormalig bestuurder Siemens), Edith Snoey (voormalig FNV-voorzitter) en Onno van Veldhuizen (burgemeester in Hoorn). 

 • Oordeel mr weegt zwaarder dan mening willekeurige ouders

  Leden van de medezeggenschapsraad op een school kunnen een goed beeld geven van wat er leeft op een school, beter dan een aantal willekeurige ouders. Dat vindt voormalig onderwijs-inspecteur D. J. Minderhoud. Hij werkte twintig jaar als inspecteur bij de inspectie en uitte zijn mening in een opiniestuk in het Nederlands Dagblad.

 • Geen advies/instemming gevraagd (update 2017)

  Bij herhaling krijgt de mr de stukken niet op tijd en laat de directie na om advies en instemming te vragen. Wij hebben dit al meermalen mondeling en schriftelijk aangekaart. Er gaan nu stemmen op om naar de geschillencommissie te stappen. Is dit de juiste weg?

 • Wanneer zeggen we ja tegen nieuwbouw?

  De gemeente heeft onze school gevraagd om mee te doen in een nieuwbouwproject met meerdere organisaties. We voelen daar wel voor, maar we hebben ook voorwaarden over behoud van onze identiteit, een eigen ingang en gescheiden voorzieningen van de andere gebruikers. De voorwaarden zijn besproken met de gemeente. Het bestuur wil van ons nu al advies. Is het verstandig te wachten op de nieuwe tekening of kunnen we een positief advies geven onder voorwaarden?

Alle berichten met tag: Informatie 55 resultaten

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren