Alle berichten met tag: Verantwoording 16 resultaten

Zoekresultaten

 • Jaarverslag moet op site

  Sinds 1 augustus geldt er een nieuwe code goed bestuur in het voortgezet onderwijs. De code bevat dit keer voor het eerst zes lidmaatschapseisen voor aansluiting bij de VO-raad.

 • Rode pen door ons jaarverslag?

  Onze bestuurder heeft het jaarverslag van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad gelezen en allerlei correcties toegepast, die nu op de agenda komen van de overlegvergadering. Onjuiste formuleringen willen we natuurlijk veranderen, maar er zijn ook punten waar we anders over denken. Wat nu?

 • Iedereen aan de benchmark

  Waar gaat dat geld naar toe en is dat de juiste besteding? Mr-leden die het antwoord op deze vraag zoeken, krijgen een nieuw hulpmiddel. Het ministerie van OCW werkt aan een landelijke benchmark voor het onderwijs, zodat de cijfers van schoolbesturen makkelijker te vergelijken zijn.

 • Eerste hulp bij klokkenluiders

  Omdat klokkenluiders te vaak in moeilijkheden komen na het aankaarten van werkgerelateerde misstanden, beschermt nieuwe wetgeving hun positie. Hoe scholen daarop inspelen, kan volgens de AOb niet alleen een zaak van het bestuur zijn. Acht punten van aandacht voor de mr die wil weten waar de klepel hangt.

   

 • Huishoudboekjes van 30.000 tot 120.000 euro

  De wet geeft elke (g)mr recht op faciliteiten, maar wat betekenen de voorschriften voor het huishoudboekje? Twee penningmeesters geven inzicht in de werkelijkheid achter artikel 28 van de Wms, dat kantoorvoorzieningen, ondersteuning en werktijd als voorwaarden noemt voor goede medezeggenschap, evenals scholing en de inhuur van externe deskundigen. Verder schrijven de CAO’s voor po en vo bedragen per school voor en de ondergrens van het aantal beschikbare uren binnen de jaartaak voor personeelsleden. Zonder instemming van de personeelsgeleding in de (g)mr valt daar niet aan te morrelen – in theorie.

 • Tips over oppotten vernieuwd en gebundeld

  Medezeggenschapsraden roepen steeds vaker hun schoolbestuur ter verantwoording over buitenissig spaargedrag. Ze hadden daarbij als handig hulpmiddel al de door de Algemene Onderwijsbond gestarte website www.hoerijkismijnschoolbestuur.nl en daar is nu een boekje bij verschenen. Ook daarin staat duidelijk op een rij wat nog verantwoord spaargedrag is, en wat onder de noemer ‘oppotten' thuishoort.

 • Wat verdient mijn bestuurder?

  Medezeggenschapsraden in het primair en voortgezet onderwijs krijgen inzicht in de beloning van hun bestuurders. Wat die bestuurders en toezichthouders precies verdienen met hun werkzaamheden moet tegenwoordig op naam en openlijk in het jaarverslag worden vermeld.

 • Hoeveel uur kost mr-werk nu ├ęcht?

  Het basisonderwijs leidt onder ‘administratiegekte’ en de ‘overspannen controledrift van de overheid’.

 • Ondersteuning voor klokkenluiders

  Per 1 oktober kunnen klokkenluiders hulp zoeken bij een nieuw adviespunt. Het Adviespunt Klokkenluiders is een onafhankelijke instantie – ingesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties –  dat uit drie leden bestaat en (potentiële) klokkenluiders in de private en publieke sector wil bijstaan. De drie leden zijn Martin van Pernis (voormalig bestuurder Siemens), Edith Snoey (voormalig FNV-voorzitter) en Onno van Veldhuizen (burgemeester in Hoorn). 

 • Euro-update voor privacy

  Zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens moet elke school al, maar nieuwe wetgeving over privacy op Europese grondslag maakt een update noodzakelijk met een eigen rol voor de medezeggenschapsraad.

Alle berichten met tag: Verantwoording 16 resultaten

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren