Alle berichten met tag: Schoolondersteuningsprofiel 3 resultaten

Zoekresultaten

  • Dossier passend onderwijs: Team bepaalt grenzen en mogelijkheden

    Denk als mr mee over het schoolondersteuningsprofiel, want dit document bepaalt de grenzen van het team en geeft aan op welke ondersteuning en begeleiding leerlingen kunnen rekenen. Het nieuwe steunpunt medezeggenschap passend onderwijs adviseert mr-leden om al in een vroeg stadium actief mee te werken aan het opstellen van de tekst. Zo kan de mr het best inhoud geven aan zijn adviesrecht. Binnenkort verschijnt op www.medezeggenschap-passendonderwijs.nl een checklist waarmee een mr het schoolondersteuningsprofiel van de eigen school kan beoordelen op haalbaarheid.

  • Steun bij profiel passend onderwijs

    Een nieuwe handreiking voor medezeggenschapsraden beschrijft de rol en mogelijkheden van de mr tijdens het opstellen van het schoolondersteuningsprofiel. In dit document staat wat iedere school leerlingen en ouders biedt aan basisondersteuning en extra's.

  • 'We moeten goed naar de leerkrachten luisteren'

    ‘Papieren kinderen' bestaan niet meer en een directeur die ouders wegstuurt wordt daar meteen op aangesproken. Samenwerkingsverband 2704 (Zuid-Kennemerland, primair onderwijs) is een zogeheten voorloper en startte daarom op 1 augustus al met passend onderwijs. InfoMR sprak met Lucas Rurup, directeur van het samenwerkingsverband en Carola van der Schrier, intern begeleider in het speciaal onderwijs en voorzitter van de ondersteuningsplanraad.

Alle berichten met tag: Schoolondersteuningsprofiel 3 resultaten

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren