Alle berichten met tag: Vakanties 8 resultaten

Zoekresultaten

 • Feestdagen veroorzaken vakantieverwarring

  De vele afspraken in de wet en de cao over vakantiedagen, schooldagen, werkdagen en feestdagen in het voortgezet onderwijs maken het voor ons elk jaar lastig om het rooster in elkaar te zetten. Hoe moeten we precies omgaan met de 64 dagen die de cao vermeldt als dagen dat er niet wordt gewerkt en wat gebeurt er als erkende feestdagen in een vakantie vallen?

 • Geen uitstel bij vakantie

  Directeur geschorst, mr op de barricade want die had volgens de leden eerst advies moeten geven gezien de gevolgen voor de taakverdeling binnen de schoolleiding. Maar kalmpjes aan, want de schorsing treedt pal voor de zomervakantie in werking en er is geen tijd meer om onderling te overleggen over het indienen van een geschil.

 • Marges rond de meivakantie

  Twee weken meivakantie, dat staat hoog op de verlanglijst van ouders van een school voor kinderen met beperkingen.

 • Geen reglement, dan ook geen regels?

  De bestuurder van onze school voor voortgezet onderwijs wil dat het onderwijsondersteunend personeel in een rooster van 40 uur per week gaat werken en om dat te ‘verkopen’ mag het oop voortaan op elk gewenst moment van het jaar vakantie opnemen. De gmr wordt niet om instemming gevraagd. Volgens de advocaat van het bestuur hoeft dat niet, omdat er nooit een werkreglement is vastgesteld. Is dat correct?

 • Tweeweekse meivakantie, dat mag de mr willen

  Een meivakantie van twee weken is ongewenst, daardoor raken eindexamenkandidaten uit hun ritme, vindt de directie. In het vakantierooster dat de mr krijgt voorgelegd staat: na Koningsdag wel vrij op donderdag en vrijdag, aansluitend een week meivakantie.

 • Grabbelen in ongebruikte vakantierechten

  Leerlingen vrij, leerkrachten vrij, schoolgebouw toch nog open. Dat kan alleen omdat voor ondersteunend personeel een verlofregeling in uren geldt, niet in dagen. Dat aantal uren is minder dan de totale vakanties bij elkaar. Het lot van de oop’er; soms verplicht vrij op dagen dat het niet uitkomt, dan weer aan het werk op dagen dat het vrije leven lokt.

 • Meivakantie als gezamenlijk belang

  Vier dagen aan de meivakantie plakken, dat denkt het college van bestuur snel en adequaat te regelen door de kwestie voor te leggen aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de acht scholen voor voortgezet onderwijs. Maar de gmr zegt nee: de vakantieregeling is een zaak van de afzonderlijke scholen. Die kunnen hun eigen belangen hebben en moeten daar iets over kunnen zeggen.

   

 • Wereldwijze meedenkers in Maastricht

  Het United World College Maastricht valt als internationale school met een kleuter/peuterafdeling, primair- en voortgezet onderwijs gewoon onder de wetgeving rond medezeggenschap. Voor docenten, studenten en ouders uit alle delen van de wereld speelt de participation council een belangrijke rol in het onderlinge contact.

Alle berichten met tag: Vakanties 8 resultaten

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren