Alle berichten met tag: Verlof 3 resultaten

Zoekresultaten

  • Hoe zit dat toch met die vrije verlofuren?

    Onze mr denkt anders over de vijftig verlofuren in de cao voortgezet onderwijs dan de directie. U schreef eerder dat de werknemer de vrije keus heeft bij het opnemen van deze uren en dat de werkgever moet zorgen dat de onderwijskwaliteit op peil blijft, maar waar staat dat precies in de cao?

  • Hoe vrij is 50 uur?

    Onze directie wil de 50 uur vrij verlof uit de cao vo alleen toestaan voor het verlengen van ouderschapsverlof, zorgverlof, het verminderen van taakuren of lesuren. Vrij opnemen is er niet bij terwijl collega’s dat wel willen. Wat kunnen we doen?

  • Ten minste blijft het minimum

    Als een leerkracht minder uren werkt door zwangerschap, ouderschapsverlof of een regeling voor het ontzien van oudere personeelsleden, hoe moet het dan met de 83 uur per jaar aan deskundigheidsbevordering? Die uren gaan omlaag in verhouding tot het verlof, vindt het bestuur op een school in het voortgezet onderwijs. Maar daar wil de personeelsgeleding in de mr niets van horen: minimaal is minimaal, het enige dat meetelt is de omvang van de betrekking, het percentage van 1 fte waarvoor de betrokkene op de loonlijst staat.

Alle berichten met tag: Verlof 3 resultaten

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren