Alle berichten met tag: Cao 11 resultaten

Zoekresultaten

 • LD-recht gaat voor

  De leerkracht biologie geeft les aan de drie hoogste klassen op een internationale school en ook nog wat uren in de klas daar direct onder, zodat zijn baan veel lijkt op structureel werken in de bovenbouw. Maar het schoolbestuur wijst zijn beroep op een LD-functie via het entreerecht af, omdat het liever meer LC-functies openstelt.

 • Gegeven en weer weggenomen

  In financieel betere tijden heeft de scholengemeenschap voor alle personeel een extra invaliditeitspensioen afgesloten. De 30.000 euro premie is elf jaar lang betaald uit de schoolbegroting, maar vanwege bezuinigingen gaat daar een streep door.

 • Kunnen mijn extra uren zomaar verdwijnen?

  Het afgelopen jaar kon ik 80 uur besteden aan het werk als secretaris van onze gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Volgens mijn directeur moet dat terug naar 50 uur, waarbij hij verwijst naar een handboek over medezeggenschap. Daar staat ook dat de toekenning van extra uren een vrije keus is van het bevoegd gezag. Wat kan ik doen om deze noodzakelijke uren te houden?

 • En weg zijn de vrije dagen

  Meer uren maken dan het maximum in de cao voor het primair onderwijs, dat kan niet en dus moet er compensatieverlof in het rooster om de zaak weer in evenwicht te brengen. Maar moeten dat de ooit afgesproken hele dagen blijven of mag de school de lestijden zo aanpassen dat het personeel elke vrijdagmiddag vrij is?

 • Van seniorenregeling is school niet zomaar af

  Een eigen seniorenregeling die 53-plussers recht geeft op korting van een aantal uren op de normjaartaak, verdwijnt die als de cao voortgezet onderwijs andere afspraken maakt over levensfasebewust personeelsbeleid? Natuurlijk, vindt de werkgever, en past de regeling gewoon niet meer toe zonder de zaak met de mr te bespreken. Die stapt naar de bezwarencommissie cao VO om de voorgeschreven raadpleging over wijziging van het taakbeleid af te dwingen.

 • Hoezo, geen tijd voor pauze?

  Ook al staat het recht op pauze voor de leerkracht in de wet, daarmee houdt het rooster er nog niet op elke school rekening mee. Toch heeft de medezeggenschapsraad in de strijd voor naleving van het recht op pauze niet alleen de wet en de AOb, maar ook de werkgeversorganisatie po-raad aan zijn kant.

   

 • Hoezo, geen tijd voor pauze?

  Ook al staat het recht op pauze voor de leerkracht in de wet, daarmee houdt het rooster er nog niet op elke school rekening mee. Toch heeft de medezeggenschapsraad in de strijd voor naleving van het recht op pauze niet alleen de wet en de AOb, maar ook de werkgeversorganisatie po-raad aan zijn kant.

 • Inschaling directie te hoog

  De gmr van twee middelbare scholen in de Betuwe is voor de tweede keer in het gelijk gesteld bij een conflict over de hoogte van de directiesalarissen met het bestuur. Het bestuur wil de voorzitter van de centrale directie en twee directieleden inschalen in respectievelijk schaal 17 en 16. Volgens de personeelsgeleding van de gmr stroken de functiewaardering en de inschaling absoluut niet met de werkelijke verantwoordelijkheden. Het gaat om het bestuur van het Over Betuwe College in Bemmel en het Hendrik Pierson College in Zetten.

 • Wereldwijze meedenkers in Maastricht

  Het United World College Maastricht valt als internationale school met een kleuter/peuterafdeling, primair- en voortgezet onderwijs gewoon onder de wetgeving rond medezeggenschap. Voor docenten, studenten en ouders uit alle delen van de wereld speelt de participation council een belangrijke rol in het onderlinge contact.

 • Cao's: Aan de bak met werkdruk en scholing

  Beheers de werkdruk en verhoog de professionele aanpak door leerkrachten. Aan die aspecten van de nieuwe cao's voor primair en voortgezet onderwijs krijgen de personeelsgeledingen in medezeggenschapsraden de komende tijd de handen vol. Zij hebben instemmingsrecht op verbeteringsplannen en adviseren over alle bijkomende zaken. Ouders en leerlingen spelen bij deze discussie geen rol. In dit overzicht staan de belangrijkste medezeggenschapspunten uit de cao.

Alle berichten met tag: Cao 11 resultaten

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren