Alle berichten met tag: Cao 20 resultaten

Zoekresultaten

 • Hoera, eindelijk een cao!

  Het heeft jaren geduurd maar nu is er dan toch een cao voor de ongeveer 600 docenten godsdienst en humanistisch vormend onderwijs. Daarmee hebben deze vakleerkrachten eindelijk recht op goede arbeidsvoorwaarden. Tot voor kort was het zo dat openbare basisscholen deze docenten per jaar ‘inhuurden' als ouders daar - meestal via de medezeggenschapsraad - om vroegen. Vaak kregen de externe docenten nauwelijks een vergoeding voor die lessen, of een laag salaris, dat werd bekostigd door de gemeente of de kerk. Bij ziekte waren er geen inkomsten, pensioen was al helemaal niet aan de orde.

 • En weg zijn de vrije dagen

  Meer uren maken dan het maximum in de cao voor het primair onderwijs, dat kan niet en dus moet er compensatieverlof in het rooster om de zaak weer in evenwicht te brengen. Maar moeten dat de ooit afgesproken hele dagen blijven of mag de school de lestijden zo aanpassen dat het personeel elke vrijdagmiddag vrij is?

 • Te weinig kandidaten voor de functiemix, wat nu?

  Op onze basisschool onder een klein bestuur werken volgens de directie niet genoeg mensen die in aanmerking kunnen komen voor de functiemix. Wat zijn de gevolgen als we minder dan 16 procent van het personeel in de functiemix laten stromen? Kunnen we toch salarisverbetering toekennen aan collega's die minder dan 50 procent lesgeven als ze wel leerlingencontact hebben?

 • Hangen onze faciliteiten aan het taakbeleid?

  De schoolleiding stelt voor om te bezuinigen op de uren die onze mr-leden toegekend krijgen via de faciliteitenregeling. Wij denken dat dit niet zomaar kan aangezien dergelijke uren onderdeel zijn van het taakbeleid. De schoolleiding zegt dat het om een cao-regeling gaat zodat er geen verband is met het taakbeleid. Wat nu?

 • Kunnen mijn extra uren zomaar verdwijnen?

  Het afgelopen jaar kon ik 80 uur besteden aan het werk als secretaris van onze gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Volgens mijn directeur moet dat terug naar 50 uur, waarbij hij verwijst naar een handboek over medezeggenschap. Daar staat ook dat de toekenning van extra uren een vrije keus is van het bevoegd gezag. Wat kan ik doen om deze noodzakelijke uren te houden?

 • LD-recht gaat voor

  De leerkracht biologie geeft les aan de drie hoogste klassen op een internationale school en ook nog wat uren in de klas daar direct onder, zodat zijn baan veel lijkt op structureel werken in de bovenbouw. Maar het schoolbestuur wijst zijn beroep op een LD-functie via het entreerecht af, omdat het liever meer LC-functies openstelt.

 • Gegeven en weer weggenomen

  In financieel betere tijden heeft de scholengemeenschap voor alle personeel een extra invaliditeitspensioen afgesloten. De 30.000 euro premie is elf jaar lang betaald uit de schoolbegroting, maar vanwege bezuinigingen gaat daar een streep door.

 • Roostervrije dagen door Wet Onderwijstijd

  Ondanks protesten van de AOb, de VO-raad en andere onderwijsorganisaties treedt per 1 augustus 2013 de wet onderwijstijd in werking waardoor scholen in de eerste twee leerjaren 1040 uur onderwijs moeten geven in plaats van de huidige 1000 uur. De verkorting van de zomervakantie van zeven naar zes weken volgt in 2014. Medezeggenschapsraden moeten nu al in overleg met de directie over de twaalf roostervrije dagen voor leerlingen.

 • Inschaling directie te hoog

  De gmr van twee middelbare scholen in de Betuwe is voor de tweede keer in het gelijk gesteld bij een conflict over de hoogte van de directiesalarissen met het bestuur. Het bestuur wil de voorzitter van de centrale directie en twee directieleden inschalen in respectievelijk schaal 17 en 16. Volgens de personeelsgeleding van de gmr stroken de functiewaardering en de inschaling absoluut niet met de werkelijke verantwoordelijkheden. Het gaat om het bestuur van het Over Betuwe College in Bemmel en het Hendrik Pierson College in Zetten.

 • De wet neemt geen pauze

  Pauzes, compensatieverlof, deeltijdwerk, het zijn allemaal hinderlijke onderdelen bij het inrichten van roosters.

Alle berichten met tag: Cao 20 resultaten

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren